Druh domu

Celkový počet obydlených domů čítající přes 1,9 milionu se skládal z více než 1,7 milionu rodinných domů, necelých 208 tisíc bytových domů a více než 35 tisíc ostatních budov. Zastoupení rodinných domů bylo 87,6 %, bytových domů 10,6  % a ostatních budov 1,8 %. Celkový počet domů čítající více než 2,3 miliony se skládal z více než 2,0 milionu rodinných domů, téměř 210 tisíc bytových domů a téměř 42 tisíc ostatních budov. V relativním vyjádření se podílely na celkovém domovním fondu rodinné domy z 89,1 %, bytové domy z 9,0 % a ostatní budovy z 1,8 %.
Výsledky

Obydlené domy podle druhu domu 1)

Načítám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.
1) do roku 2001 trvale obydlené domy, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené domy

 

Domy podle obydlenosti a druhu domu v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 trvale obydlené domy, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené domy
Česká republika

Rok sčítání

Domy
celkem

v tom

Obydlené
domy
celkem1)

v tom

rodinné
domy
bytové
domy
ostatní
budovy
rodinné
domy
bytové
domy
ostatní
budovy

1991

1 868 541 1 605 227 228 566 34 748 1 597 076 1 352 221 223 640 21 215

2001

1 969 018 1 732 077 196 874 40 067 1 630 705 1 406 806 195 270 28 629

2011

2 158 119 1 901 126 214 760 42 233 1 800 075 1 554 794 211 252 34 029

2021

2 317 276 2 065 723 209 614 41 939 1 952 668 1 709 845 207 540 35 283
1) v roce 1991 jen trvale obydlené domy s byty

 

Domy podle obydlenosti a druhu domu a podle krajů

Podíl rodinných domů mezi obydlenými domy byl nejvyšší ve Středočeském kraji, kde dosáhl 92,6 %, a nejnižší v Hlavním městě Praze, kde dosáhl 62,3 %. Po Praze byl s velkým odstupem druhý nejnižší podíl 76,7 % v Karlovarském kraji. Tyto dva kraje se naopak profilovaly nejvyšším podílem bytových domů mezi obydlenými domy: v Hlavním městě Praze 35,0 %, v Karlovarském kraji 20,6 %. Podíl rodinných domů mezi všemi domy byl nejvyšší ve Středočeském kraji (93,5 %) a nejnižší v Hlavním městě Praze (64,4 %). Bytové domy měly mezi všemi domy nejvyšší zastoupení taktéž v Hlavním městě Praze (32,7 %) a poté v Karlovarském kraji (18,3 %).

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Domy
celkem

v tom

Obydlené
domy celkem

v tom

rodinné
domy
bytové
domy
ostatní
budovy
rodinné
domy
bytové
domy
ostatní
budovy

Česká republika

2 317 276 2 065 723 209 614 41 939 1 952 668 1 709 845 207 540 35 283

Hlavní město Praha

106 154 68 403 34 728 3 023 98 217 61 178 34 399 2 640

Středočeský kraj

398 487 372 767 19 729 5 991 331 341 306 925 19 547 4 869

Jihočeský kraj

174 815 159 684 11 981 3 150 133 404 119 074 11 798 2 532

Plzeňský kraj

142 762 127 656 12 561 2 545 115 802 101 299 12 403 2 100

Karlovarský kraj

48 308 38 056 8 864 1 388 42 406 32 507 8 727 1 172

Ústecký kraj

144 024 120 810 20 034 3 180 123 776 101 292 19 813 2 671

Liberecký kraj

98 458 86 059 9 857 2 542 79 493 67 533 9 720 2 240

Královéhradecký kraj

142 677 128 674 11 049 2 954 116 863 103 494 10 853 2 516

Pardubický kraj

137 176 125 812 8 912 2 452 113 293 102 415 8 861 2 017

Kraj Vysočina

143 143 133 225 7 728 2 190 114 230 104 741 7 661 1 828

Jihomoravský kraj

276 562 251 558 20 735 4 269 241 367 217 044 20 634 3 689

Olomoucký kraj

145 651 131 422 11 700 2 529 126 126 112 416 11 594 2 116

Zlínský kraj

147 205 137 372 7 799 2 034 125 469 116 014 7 763 1 692

Moravskoslezský kraj

211 854 184 225 23 937 3 692 190 881 163 913 23 767 3 201

 

 

Obydlené domy dle druhu domu a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.

 

<