Pohlaví

Zastoupení obyvatel podle pohlaví bylo v populaci lehce ve prospěch žen, jejichž podíl byl 50,7 %. Na nárůstu celkového počtu obyvatel od posledního sčítání v roce 2011 o 0,8 % se podíleli muži a ženy nerovnoměrně, když se zvýšil počet mužů o 1,5 % a počet žen jen o 0,2 %.
Výsledky

Obyvatelstvo podle pohlaví *)

FusionCharts XT se zobrazi zde!
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.
*) do roku 1950 včetně obyvatelstvo přítomné, od roku 1961 obyvatelstvo bydlící
 

 

Vývoj počtu obyvatel České republiky a krajů*) v letech 1991 až 2021

Ve všech krajích Česka tvořily ženy více než polovinu obyvatel. Jejich nejvyšší zastoupení bylo v Hlavním městě Praze s podílem 51,3 % a nadprůměrné bylo ve většině krajů na Moravě. Naproti tomu krajem s nejnižším 50,3% podílem žen byl Kraj Vysočina a Plzeňský kraj a dále nižší zastoupení měly ženy v krajích Středočeském a Pardubickém.

 

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
 

Území

Rok sčítání lidu

1991

2001

2011

2021

celkem

muži

ženy

Česká republika

10 302 215 10 230 060 10 436 560 10 524 167 5 186 548 5 337 619

Hlavní město Praha

1 214 174 1 169 106 1 268 796 1 301 489 633 494 667 995

Středočeský kraj

1 112 882 1 122 473 1 289 211 1 415 277 702 446 712 831

Jihočeský kraj

622 889 625 267 628 336 631 801 312 181 319 620

Plzeňský kraj

558 307 550 688 570 401 581 445 288 878 292 567

Karlovarský kraj

301 914 304 307 295 561 279 100 138 114 140 986

Ústecký kraj

824 532 820 255 808 995 789 153 388 972 400 181

Liberecký kraj

425 120 428 184 432 439 435 254 215 458 219 796

Královéhradecký kraj

552 809 550 724 547 916 538 333 266 027 272 306

Pardubický kraj

508 718 508 281 511 627 510 036 252 935 257 101

Kraj Vysočina

513 740 512 143 505 565 497 517 247 286 250 231

Jihomoravský kraj

1 144 151 1 134 779 1 163 505 1 197 731 589 600 608 131

Olomoucký kraj

647 350 643 824 628 428 619 807 303 903 315 904

Zlínský kraj

596 903 595 010 579 944 564 374 277 180 287 194

Moravskoslezský kraj

1 278 726 1 265 019 1 205 836 1 162 850 570 074 592 776
*) údaje o krajích byly přepočteny na území platné k 26. 3. 2021

 

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.