Počet bytů

Počet obydlených bytů podle Sčítání 2021 byl na  území Česka 4 480 139. Jejich počet byl oproti Sčítání 2011 vyšší o 375 504, v relativním vyjádření o 9,1 %.
Výsledky

Počet obydlených bytů*)

Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na sloupec v grafu je možno zobrazit počty obydlených bytů v příslušném roce podle krajů.
*) do roku 2001 trvale obydlené byty, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené byty
 

 

Vývoj počtu bytů v České republice a krajích*) v letech 1991 až 2021

Nejvyšší počet obydlených bytů mělo podle Sčítání 2021 Hlavní město Praha, kde jich bylo téměř 630 tisíc, a na souboru všech obydlených bytů se podílely 14,0 %. Druhý byl Středočeský kraj s více než 560 tisíci byty, které představovaly 12,5 %, a třetí Moravskoslezský kraj s více než 500 tisíci byty, které tvořily 11,2 % všech obydlených bytů. Naopak jejich nejnižší počet se nacházel na území Karlovarského kraje, kde jich bylo necelých 130 tisíc, a podílely se na všech bytech v Česku pouhými 2,8 %. Druhý nejnižší počet obydlených bytů byl zaznamenán na území Libereckého kraje, kde jich bylo necelých 190 tisíc s podílem 4,2 %.

 

v roce 1991 a 2001 trvale obydlené byty, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené byty
 

Území

Rok sčítání lidu

1991

2001

2011

2021

obydlené byty

byty celkem

obydlené byty

neobydlené byty

Česká republika

3 705 681 3 827 678 4 104 635 5 340 033 4 480 139 859 894

Hlavní město Praha

495 804 496 940 542 168 721 332 627 705 93 627

Středočeský kraj

398 988 413 060 482 860 681 857 561 642 120 215

Jihočeský kraj

220 802 231 281 247 608 340 663 265 601 75 062

Plzeňský kraj

203 081 208 992 226 298 302 349 247 030 55 319

Karlovarský kraj

110 112 115 899 119 392 148 516 125 299 23 217

Ústecký kraj

309 621 321 942 330 992 402 467 353 285 49 182

Liberecký kraj

155 363 161 830 171 328 227 144 187 627 39 517

Královéhradecký kraj

198 446 204 529 215 277 282 400 228 569 53 831

Pardubický kraj

175 443 182 943 196 288 255 990 209 133 46 857

Kraj Vysočina

170 165 177 386 188 191 246 827 195 098 51 729

Jihomoravský kraj

396 723 407 270 443 356 572 539 490 005 82 534

Olomoucký kraj

223 857 232 052 243 624 309 906 259 885 50 021

Zlínský kraj

196 120 204 806 217 093 274 838 226 219 48 619

Moravskoslezský kraj

451 156 468 748 480 160 573 205 503 041 70 164
*) údaje o krajích byly přepočteny na území platné k 26. 3. 2021

 

 

Počet bytů podle obydlenosti

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.