Zaměstnání

Nejvíce zastoupenou hlavní třídou zaměstnání mezi zaměstnanými se zjištěnou vykonávanou prací byli specialisté s podílem 21,0 %, druhou nejvíce zastoupenou pak techničtí a odborní pracovníci s podílem 18,2 %. Navzájem podobného zastoupení dosáhli pracovníci ve službách a prodeji (14,4 %), pracovníci obsluhy strojů, zařízení a montéři (13,7 %) a řemeslníci a opraváři (12,9 %). Žádná další hlavní třída zaměstnání nepřesáhla desetinový podíl ze zaměstnaných osob se zjištěným zaměstnáním.
Výsledky

Zaměstnaní podle hlavních tříd zaměstnání v roce 2021

Načítám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.

 

Zaměstnaní podle hlavních tříd zaměstnání v letech 2001 až 2021

v roce 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Zaměstnaní
celkem

v tom podle hlavní třídy zaměstnání1)

zákonodárci
a řídící
pracovníci

specialisté

techničtí
a odborní
pracovníci

úředníci

pracovníci
ve službách
a prodeji
kvalifikovaní
pracovníci
v zemědělství,
lesnictví
a rybářství
řemeslníci
a opraváři
obsluha strojů
a zařízení,
montéři
pomocní
a nekvalifikovaní pracovníci
zaměstnanci
v ozbrojených silách

nezjištěno

2001

4 766 463 307 491 452 846 1 087 018 259 751 586 451 94 057 980 013 533 370 328 834 47 734 88 898

2011

4 580 714 275 011 736 293 842 558 249 871 617 062 63 051 663 712 571 594 161 468 16 805 383 289

2021

5 290 071 264 676 991 028 858 593 366 646 678 471 52 986 610 941 645 114 228 405 21 970 571 241
1) V roce 2011 a 2021 údaje tříděny podle klasifikace zaměstnání ISCO-08 (CZ-ISCO). V roce 2001 údaje tříděny dle tehdy užívané klasifikace, v některých kategoriích proto nejsou plně srovnatelné.

Zaměstnaní podle hlavních tříd zaměstnání a podle krajů

Ze zaměstnaných se známým údajem o hlavní třídě zaměstnání tvořili specialisté nejvyšší podíl v Hlavním městě Praze (34,8 %) a nejnižší v Karlovarském kraji (14,3 %). Podíl technických a odborných pracovníků se pohyboval mezi 15,4 % v Karlovarském kraji a 20,7 % v Hlavním městě Praze. Hlavní město Praha se od ostatních krajů odlišovalo kromě výrazně vyššího podílu specialistů také nejnižším podílem pracovníků obsluhy strojů a zařízení a montérů (4,9 %) a nejnižším podílem řemeslníků a opravářů (6,2 %). Nejvyšší zastoupení pracovníků obsluhy strojů a zařízení a montérů bylo naopak v Ústeckém kraji (17,6 %) a řemeslníků a opravářů v Kraji Vysočina a Zlínském kraji (shodně 16,6 %). Podíl pracovníků ve službách a prodeji byl mezi 12,9 % v Hlavním městě Praze a 18,7 % v Karlovarském kraji.

 

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Zaměstnaní
celkem

v tom podle hlavní třídy zaměstnání

zákonodárci
a řídící
pracovníci

specialisté

techničtí
a odborní
pracovníci

úředníci

pracovníci
ve službách
a prodeji
kvalifikovaní
pracovníci
v zemědělství,
lesnictví
a rybářství
řemeslníci
a opraváři
obsluha strojů
a zařízení,
montéři
pomocní
a nekvalifikovaní pracovníci
zaměstnanci
v ozbrojených silách

nezjištěno

Česká republika

5 290 071 264 676 991 028 858 593 366 646 678 471 52 986 610 941 645 114 228 405 21 970 571 241

Hlavní město Praha

733 840 49 052 226 007 134 179 59 550 84 095 2 142 40 524 31 941 20 857 1 213 84 280

Středočeský kraj

726 887 41 617 134 418 125 114 59 422 90 974 7 346 75 606 82 752 27 217 2 996 79 425

Jihočeský kraj

314 154 14 266 48 352 48 507 18 916 41 653 5 455 42 934 42 467 14 913 2 351 34 340

Plzeňský kraj

295 810 12 650 46 008 46 142 20 657 36 767 3 414 38 215 43 978 13 068 838 34 073

Karlovarský kraj

130 956 5 515 16 552 17 772 8 107 21 567 1 324 16 798 20 125 7 636 184 15 376

Ústecký kraj

369 950 15 911 51 914 56 434 24 677 51 928 2 972 43 701 57 432 19 402 1 281 44 298

Liberecký kraj

213 877 9 599 32 501 32 684 13 423 26 997 1 780 27 620 32 415 9 861 779 26 218

Královéhradecký kraj

266 948 12 204 43 226 40 948 18 130 34 561 3 274 33 744 37 769 12 251 908 29 933

Pardubický kraj

255 984 11 871 40 574 40 158 17 170 31 269 3 093 34 286 36 854 11 835 1 667 27 207

Kraj Vysočina

246 077 10 646 36 547 37 930 14 315 30 729 5 027 36 814 37 062 11 636 1 239 24 132

Jihomoravský kraj

603 968 30 596 127 750 98 692 41 580 76 538 6 736 70 772 65 104 25 964 2 262 57 974

Olomoucký kraj

301 779 13 284 50 229 47 073 19 102 39 955 3 561 39 662 40 374 14 741 3 702 30 096

Zlínský kraj

278 753 13 192 44 722 43 982 15 467 35 029 2 713 41 571 40 072 13 324 868 27 813

Moravskoslezský kraj

551 088 24 273 92 228 88 978 36 130 76 409 4 149 68 694 76 769 25 700 1 682 56 076

 

Obyvatelstvo podle zaměstnání a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.