Rodinný stav

Ze sečtených obyvatel ve věku 15 a více let bylo 32,1 % svobodných a 45,6 % ženatých a vdaných. Velké rozdíly mezi muži a ženami byly u svobodných, kterých bylo 37,5 % mezi muži a 26,9 % mezi ženami. Opačný nepoměr byl u ovdovělých, kteří byli zastoupeni mezi muži 2,9 % a mezi ženami 13,3 %.
Výsledky

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle rodinného stavu

Načítám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.

 

Věkové pyramidy podle rodinného stavu – SLDB od roku 1991 do 2021

 

 

Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Muži celkem

Muži podle rodinného stavu

Ženy celkem

Ženy podle rodinného stavu

svobodní

ženatí

rozvedení

ovdovělí

svobodné

vdané

rozvedené

ovdovělé

1991

4 999 935 2 081 308 2 544 573 241 316 126 989 5 302 280 1 724 468 2 548 988 330 183 695 114

2001

4 982 071 2 107 595 2 370 674 352 079 122 066 5 247 989 1 725 980 2 373 083 459 511 662 558

2011

5 109 766

2 287 597

2 211 579

466 461

126 475

5 326 794

1 876 830

2 197 895

606 486

634 671

2021

5 186 548 2 477 037 2 009 738 544 287 124 903 5 337 619 2 031 554 1 997 604 688 825 595 672

 

Obyvatelstvo podle pohlaví, rodinného stavu a krajů

Nejvyšší podíl svobodných mezi obyvateli ve věku 15 a více let žil v Hlavním městě Praze, kde dosáhl 38,7 %, zde byl také mezi obyvateli nejnižší podíl ovdovělých, který dosáhl 6,5 %. Nejmenší část populace tvořili svobodní v Kraji Vysočina (29,2 %) a v kraji Zlínském (29,6 %). Kraj Vysočina měl mezi obyvateli nejvyšší podíl žijících v manželství (50,4 %) a nejnižší podíl rozvedených (11,6 %) a Hlavní město Praha naopak nejnižší podíl žijících v manželství (40,8 %) a Karlovarský kraj nejvyšší podíl rozvedených (17,2 %).

 

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Muži celkem

Muži podle rodinného stavu

Ženy celkem

Ženy podle rodinného stavu

svobodní

ženatí

rozvedení

ovdovělí

svobodné

vdané

rozvedené

ovdovělé

Česká republika

5 186 548 2 477 037 2 009 738 544 287 124 903 5 337 619 2 031 554 1 997 604 688 825 595 672

Hlavní město Praha

633 449 328 889 222 741 60 583 12 094 667 983 291 426 221 133 89 580 58 384

Středočeský kraj

702 541 332 347 277 330 73 280 15 768 712 922 273 328 274 544 88 161 74 233

Jihočeský kraj

312 168 144 353 125 325 33 195 8 128 319 635 116 743 124 322 40 437 37 229

Plzeňský kraj

288 879 135 257 113 495 31 041 7 193 292 557 107 752 112 313 37 776 33 252

Karlovarský kraj

138 110 67 108 48 478 18 145 3 689 140 993 53 697 48 369 22 294 16 163

Ústecký kraj

388 965 191 767 137 269 47 972 10 419 400 133 156 910 136 488 59 781 45 774

Liberecký kraj

215 420 103 453 80 436 25 353 5 153 219 800 83 573 79 904 31 644 23 889

Královéhradecký kraj

266 017 122 620 105 863 29 475 6 877 272 286 98 441 105 000 36 034 31 904

Pardubický kraj

252 946 117 682 102 141 25 519 6 443 257 091 94 033 101 224 31 092 29 885

Kraj Vysočina

247 368 112 778 105 555 22 109 6 218 250 293 88 324 104 784 26 405 30 184

Jihomoravský kraj

589 553 282 105 233 633 56 156 13 527 608 098 232 191 232 804 72 530 67 220

Olomoucký kraj

303 895 142 720 120 208 32 087 7 759 315 893 116 898 120 032 40 287 37 744

Zlínský kraj

277 146 126 962 115 986 26 415 6 883 287 185 100 875 115 594 33 595 36 363

Moravskoslezský kraj

570 091 268 996 221 278 62 957 14 752 592 750 217 363 221 093 79 209 73 448

 

Obyvatelstvo podle rodinného stavu a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.