Počet domů

Domovní fond České republiky se k 26. 3. 2021 rozrostl na 2 353 024 domů. Ve srovnání s rokem 2011 tak přibylo téměř 195 tisíc domů. Za posledních 30 let se počet domů v Česku zvýšil dokonce o více než 484 tisíc, což představuje pětinu celkového domovního fondu.
Výsledky

Počet domů

FusionCharts XT se zobrazi zde!
Nápověda: Kliknutím na sloupec v grafu je možno zobrazit počty domů v příslušném roce podle krajů.
 

 

Vývoj počtu domů v České republice a krajích*) v letech 1991 až 2021

Zhruba každý šestý dům se k 26. 3. 2021 nacházel ve Středočeském kraji, který má s téměř 404 tisíci domy s velkým odstupem nejpočetnější domovní fond ze všech krajů. Na opačném konci žebříčku byl s necelými 50 tisíci domy Karlovarský kraj, přestože v něm počet domů od roku 1991 rostl druhým nejrychlejším tempem (+ 32,0 %). Zdaleka nejvyšší přírůstek domovního fondu ze všech krajů (+ 40,0 %) zaznamenal od roku 1991 Středočeský kraj. Naproti tomu počet domů ve Zlínském kraji se za posledních 30 let zvýšil pouze o 15,6 %, což bylo v mezikrajském srovnání nejméně.
 

Území

Rok sčítání lidu

1991 2001 2011 2021

Česká republika

1 868 541 1 969 018 2 158 119 2 353 024

Hlavní město Praha

83 267 88 200 99 949 107 513

Středočeský kraj

288 492 307 120 353 037 403 955

Jihočeský kraj

135 905 147 970 163 889 178 254

Plzeňský kraj

113 095 120 279 131 052 144 038

Karlovarský kraj

37 305 39 846 44 966 49 255

Ústecký kraj

119 069 124 587 136 012 146 048

Liberecký kraj

79 819 84 883 92 345 100 607

Královéhradecký kraj

122 925 128 770 137 051 147 257

Pardubický kraj

113 612 118 714 128 618 139 058

Kraj Vysočina

119 179 126 579 136 766 146 623

Jihomoravský kraj

230 752 240 095 259 564 279 309

Olomoucký kraj

123 206 127 685 137 347 147 564

Zlínský kraj

129 490 133 402 141 852 149 727

Moravskoslezský kraj

172 425 180 888 195 671 213 816
*) údaje o krajích byly přepočteny na území platné k 26. 3. 2021

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.