Počet domů

Domovní fond České republiky se k 26. 3. 2021 rozrostl na 2 317 276 domů. Ve srovnání s rokem 2011 tak přibylo přes 159 tisíc domů. Za posledních 30 let se počet domů v Česku zvýšil dokonce o téměř 449 tisíc, což představuje necelou pětinu celkového domovního fondu.

Z celkového domovního fondu čítajícího více než 2,3 milionu domů bylo více než 1,9 milionu domů obydlených. Zbývajících více než 364 tisíc domů byly domy neobydlené. Obydlené domy tak představovaly ze všech domů 84,3 % a neobydlené domy 15,7 %.
Výsledky

Počet domů

Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na sloupec v grafu je možno zobrazit počty domů v příslušném roce podle krajů.
 

 

Vývoj počtu domů v České republice a krajích*) v letech 1991 až 2021

Více než 17 % domů se k 26. 3. 2021 nacházelo ve Středočeském kraji, který má s téměř 399 tisíci domy s velkým odstupem nejpočetnější domovní fond ze všech krajů. Na opačném konci žebříčku byl se 48 tisíci domy Karlovarský kraj, přestože v něm počet domů od roku 1991 rostl druhým nejrychlejším tempem (+ 29,5 %). Zdaleka nejvyšší přírůstek domovního fondu ze všech krajů (+ 38,1 %) zaznamenal od roku 1991 Středočeský kraj. Naproti tomu počet domů ve Zlínském kraji se za posledních 30 let zvýšil pouze o 13,7 %, což bylo v mezikrajském srovnání nejméně.

Podíl obydlených domů mezi všemi domy se v krajích pohyboval mezi 76,3 % v Jihočeském kraji a 92,5 % v Hlavním městě Praze. Tento podíl nepřesáhl 80 % pouze ve zmíněném Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina a naopak přesáhl 90 % v Hlavním městě Praze a v Moravskoslezském kraji.  

Území

Rok sčítání lidu

1991 2001 2011 2021
domy celkem obydlené domy neobydlené domy

Česká republika

1 868 541 1 969 018 2 158 119 2 317 276 1 952 668 364 608

Hlavní město Praha

83 267 88 200 99 949 106 154 98 217 7 937

Středočeský kraj

288 492 307 120 353 037 398 487 331 341 67 146

Jihočeský kraj

135 905 147 970 163 889 174 815 133 404 41 411

Plzeňský kraj

113 095 120 279 131 052 142 762 115 802 26 960

Karlovarský kraj

37 305 39 846 44 966 48 308 42 406 5 902

Ústecký kraj

119 069 124 587 136 012 144 024 123 776 20 248

Liberecký kraj

79 819 84 883 92 345 98 458 79 493 18 965

Královéhradecký kraj

122 925 128 770 137 051 142 677 116 863 25 814

Pardubický kraj

113 612 118 714 128 618 137 176 113 293 23 883

Kraj Vysočina

119 179 126 579 136 766 143 143 114 230 28 913

Jihomoravský kraj

230 752 240 095 259 564 276 562 241 367 35 195

Olomoucký kraj

123 206 127 685 137 347 145 651 126 126 19 525

Zlínský kraj

129 490 133 402 141 852 147 205 125 469 21 736

Moravskoslezský kraj

172 425 180 888 195 671 211 854 190 881 20 973
*) údaje o krajích byly přepočteny na území platné k 26. 3. 2021

 

Vývoj počtu domů dle území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.