Počet domů

Domovní fond České republiky se k 26. 3. 2021 rozrostl na 2 352 055 domů. Ve srovnání s rokem 2011 tak přibylo téměř 194 tisíc domů. Za posledních 30 let se počet domů v Česku zvýšil dokonce o více než 483 tisíc, což představuje pětinu celkového domovního fondu.
Výsledky

Počet domů

Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na sloupec v grafu je možno zobrazit počty domů v příslušném roce podle krajů.
 

 

Vývoj počtu domů v České republice a krajích*) v letech 1991 až 2021

Zhruba každý šestý dům se k 26. 3. 2021 nacházel ve Středočeském kraji, který má s téměř 404 tisíci domy s velkým odstupem nejpočetnější domovní fond ze všech krajů. Na opačném konci žebříčku byl s necelými 50 tisíci domy Karlovarský kraj, přestože v něm počet domů od roku 1991 rostl druhým nejrychlejším tempem (+ 32,1 %). Zdaleka nejvyšší přírůstek domovního fondu ze všech krajů (+ 39,9 %) zaznamenal od roku 1991 Středočeský kraj. Naproti tomu počet domů ve Zlínském kraji se za posledních 30 let zvýšil pouze o 15,5 %, což bylo v mezikrajském srovnání nejméně.
 

Území

Rok sčítání lidu

1991 2001 2011 2021

Česká republika

1 868 541 1 969 018 2 158 119 2 352 055

Hlavní město Praha

83 267 88 200 99 949 108 146

Středočeský kraj

288 492 307 120 353 037 403 581

Jihočeský kraj

135 905 147 970 163 889 177 903

Plzeňský kraj

113 095 120 279 131 052 143 971

Karlovarský kraj

37 305 39 846 44 966 49 279

Ústecký kraj

119 069 124 587 136 012 146 008

Liberecký kraj

79 819 84 883 92 345 100 636

Královéhradecký kraj

122 925 128 770 137 051 147 236

Pardubický kraj

113 612 118 714 128 618 138 937

Kraj Vysočina

119 179 126 579 136 766 146 174

Jihomoravský kraj

230 752 240 095 259 564 279 424

Olomoucký kraj

123 206 127 685 137 347 147 306

Zlínský kraj

129 490 133 402 141 852 149 516

Moravskoslezský kraj

172 425 180 888 195 671 213 938
*) údaje o krajích byly přepočteny na území platné k 26. 3. 2021

 

Vývoj počtu domů dle území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.