Vytápění bytu

Vytápěním v obydlených bytech se zjištěným způsobem vytápění bylo z jedné třetiny (35,2 %) ústřední dálkové vytápění a z jedné třetiny (34,4 %) ústřední vytápění s vlastním zdrojem v bytě. V pětině (19,9 %) obydlených bytů bylo ústřední domovní vytápění a v 8,2 % obydlených bytů vytápění lokálními topidly a kamny. Hlavní zdroj energie k vytápění byl v 37,0 % obydlených bytů se zjištěným hlavním zdrojem energie plyn, v dalších 35,9 % pocházela energie k vytápění z kotelny mimo dům. Elektřina byla hlavním zdrojem vytápění necelé desetiny bytů, stejně tak dřevo a dřevěné pelety.
Výsledky

Obydlené byty podle hlavního zdroje energie používaného k vytápění

Nahrávám data grafu... Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu zvýraznit.

 

Obydlené byty podle způsobu vytápění a používané energie k vytápění v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 trvale obydlené byty, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené byty
Česká republika

Rok sčítání

Obydlené
byty
celkem

z toho podle způsobu vytápění z toho podle hlavního zdroje energie používaného k vytápění

ústřední
dálkové

ústřední
domovní

ústřední
s vlastním
zdrojem
(v bytě)1)

lokální topidla
 (kamna)
z kotelny
mimo
dům
uhlí,
koks,
uhelné
brikety
plyn elektřina dřevo,
dřevěné
pelety

1991

3 705 681 2 187 457 688 507 804 238 . . . . .

2001

3 827 678 1 401 285 1 414 715 311 314 573 101 1 401 285 574 630 1 401 575 247 539 167 341

2011

4 104 635 1 403 796 1 856 521 292 222 357 039 1 365 060 336 076 1 419 633 255 019 285 386

2021

4 480 139 1 497 007 848 838 1 465 315 348 104 1 497 565 240 623 1 542 132 390 376 381 536
1) v letech 1991-2011 etážové topení

 

Obydlené byty podle způsobu vytápění a používané energie k vytápění a podle krajů

Jednotlivé způsoby vytápění obydlených bytů byly v krajích zastoupeny různě, v největší míře byly obydlené byty vytápěny v 10 krajích ústředně s vlastním zdrojem pro byt, ve zbylých 4 krajích ústředně dálkově. V Hlavním městě Praze byla více než polovina obydlených bytů vytápěna ústředně dálkově, v Kraji Vysočina téměř polovina ústředně s vlastním zdrojem pro byt. Energie pocházející z kotelny mimo dům byla hlavním zdrojem energie více než poloviny obydlených bytů s touto informací v Hlavním městě Praze a krajích Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském a okolo pětiny obydlených bytů ve Středočeském kraji a v Kraji Vysočina. Plyn byl hlavním zdrojem energie k vytápění obydlených bytů v nejvyšší míře (podíl 53,0 %) v Jihomoravském kraji a v nejnižší míře (podíl 24,8 %) v kraji Jihočeském. Tyto dva zdroje sloužily k vytápění více než poloviny obydlených bytů v jednotlivých krajích, další zdroje energie byly ve všech krajích již méně časté.

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obydlené
byty
celkem

z toho  podle způsobu vytápění z toho podle hlavního zdroje energie používaného k vytápění

ústřední
dálkové

ústřední
domovní

ústřední
s vlastním
zdrojem
(v bytě)
lokální topidla
 (kamna)
z kotelny
mimo
dům
uhlí,
koks,
uhelné
brikety
plyn elektřina dřevo,
dřevěné
pelety

Česká republika

4 480 139 1 497 007 848 838 1 465 315 348 104 1 497 565 240 623 1 542 132 390 376 381 536

Hlavní město Praha

627 705 303 405 112 037 115 272 59 359 303 513 916 206 715 51 700 1 832

Středočeský kraj

561 642 112 147 112 188 234 219 49 459 112 219 52 245 192 484 82 888 49 081

Jihočeský kraj

265 601 84 168 50 101 87 220 22 968 84 211 22 598 61 503 25 652 43 298

Plzeňský kraj

247 030 75 798 47 623 83 958 19 238 75 818 19 884 79 726 17 471 27 572

Karlovarský kraj

125 299 58 153 19 517 30 781 7 080 58 159 6 516 31 845 8 504 7 807

Ústecký kraj

353 285 166 332 51 552 87 909 22 040 166 385 22 967 91 179 23 963 17 248

Liberecký kraj

187 627 45 447 50 305 57 364 17 204 45 463 16 511 62 447 18 707 19 084

Královéhradecký kraj

228 569 63 091 40 722 79 898 25 597 63 142 19 518 70 259 27 378 25 720

Pardubický kraj

209 133 50 601 39 991 87 264 16 696 50 621 14 680 84 891 15 722 25 682

Kraj Vysočina

195 098 39 341 39 421 87 844 15 817 39 359 18 024 72 429 15 038 34 892

Jihomoravský kraj

490 005 129 507 94 069 196 771 38 345 129 567 4 569 242 479 42 575 31 680

Olomoucký kraj

259 885 71 211 52 193 100 340 19 632 71 235 10 024 107 010 19 651 31 381

Zlínský kraj

226 219 57 246 51 817 87 776 15 715 57 264 5 053 96 720 16 109 33 626

Moravskoslezský kraj

503 041 240 560 87 302 128 699 18 954 240 609 27 118 142 445 25 018 32 633

 

 

Obydlené byty podle způsobu vytápění bytu

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.