Počet bytů v domě

Dvě třetiny (66,7 %) všech obydlených domů s byty tvořily domy s jedním bytem a další pětinu (19,9 %) domy se dvěma byty. Podíl obydlených domů se třemi byty dosáhl 2,6 % a podíl obydlených domů se čtyřmi byty dosáhl 1,6 %. Jeden z 25 obydlených domů s byty měl mezi pěti až devíti byty a zastoupení obydlených domů s 50 a více byty bylo pouhých 0,2 %.
Výsledky

Obydlené domy s byty podle počtu bytů

Nahrávám data grafu... Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu zvýraznit.

 

Obydlené domy s byty podle počtu bytů v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 trvale obydlené domy s byty, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené domy s byty
Česká republika

Rok sčítání

Obydlené
domy s byty

v tom podle počtu bytů

1 2 3 4 5-9 10-19 20-49 50 a více

1991

1 597 076 1 202 901 193 623 22 586 29 302 67 918 52 451 26 289 2 006

2001

1 626 789 1 174 194 245 762 23 651 27 590 68 366 56 157 28 695 2 374

2011

1 798 318 1 252 237 325 291 23 453 27 365 77 757 61 137 28 500 2 578

2021

1 949 232 1 300 826 386 956 50 865 30 913 77 187 64 586 34 551 3 348

 

Obydlené domy s byty podle počtu bytů a podle krajů

V každém kraji byly mezi obydlenými domy s byty nejvíce zastoupeny obydlené domy s jedním bytem, a jejich podíl ze všech obydlených domů s byty dosáhl nejvyšších 74,9 % ve Středočeském kraji a nejnižších 40,8 % v Hlavním městě Praze. Druhého nejvyššího podílu ve všech krajích pak dosáhly obydlené domy se dvěma byty, tento podíl se pohyboval mezi 15,9 % v Jihomoravském kraji a 27,8 % v Moravskoslezském kraji. Hlavní město Praha se naopak vyjímalo zdaleka nejvyšším podílem obydlených domů s 10-19 byty (13,5 %) a 20 a více byty (11,4 %).

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obydlené
domy s byty

v tom podle počtu bytů

1 2 3 4 5-9 10-19 20-49 50 a více

Česká republika

1 949 232 1 300 826 386 956 50 865 30 913 77 187 64 586 34 551 3 348

Hlavní město Praha

97 925 39 994 17 403 5 838 2 436 7 793 13 256 10 170 1 035

Středočeský kraj

330 842 247 646 56 537 6 788 4 343 7 702 4 862 2 682 282

Jihočeský kraj

133 206 91 539 26 606 3 046 2 087 4 906 3 225 1 680 117

Plzeňský kraj

115 558 76 493 23 822 2 663 2 058 5 059 3 721 1 659 83

Karlovarský kraj

42 303 24 809 6 961 1 706 1 124 3 744 3 036 863 60

Ústecký kraj

123 516 76 224 22 648 4 632 2 953 7 360 6 000 3 477 222

Liberecký kraj

79 337 48 498 17 569 3 361 1 678 4 357 2 669 1 036 169

Královéhradecký kraj

116 677 77 718 24 558 3 395 1 783 5 213 2 865 1 064 81

Pardubický kraj

113 094 78 203 23 539 2 314 1 458 4 289 2 234 931 126

Kraj Vysočina

114 056 81 177 23 217 1 823 1 361 3 303 2 434 706 35

Jihomoravský kraj

241 023 176 544 38 321 5 153 3 397 7 320 6 716 3 253 319

Olomoucký kraj

125 898 83 784 26 963 3 353 2 170 4 493 3 096 1 914 125

Zlínský kraj

125 251 89 450 25 789 2 077 1 097 3 344 2 047 1 301 146

Moravskoslezský kraj

190 546 108 747 53 023 4 716 2 968 8 304 8 425 3 815 548

 

Obydlené domy dle počtu bytů v domě a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.