Technické charakteristiky bytu

Více než dvě třetiny (69,6 %) všech obydlených bytů s informací o zavedení plynu měly zavedený plyn. Drtivá většina (99,2 %) těchto obydlených bytů měla plyn z veřejné sítě. Ze všech obydlených bytů s informací o připojení na vodovod bylo 99,5 % na vodovod připojeno. Obydlené byty s připojením na vodovod byly tvořeny z 91,1 % byty s připojením pouze z veřejné sítě, z 5,6 % byty pouze se soukromým zdrojem vody a z 3,3 % byty s připojením z veřejné sítě a současně se soukromým zdrojem vody. Nejvíce obydlených bytů se vyskytovalo v přízemí (44,4 %). S každým dalším poschodím jejich absolutní počet i relativní podíl klesá. V prvním poschodí se nacházel zhruba každý pátý obydlený byt, ve druhém poschodí již pouze každý desátý.
Výsledky

Obydlené byty podle technické vybavenosti*)

Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.
*) v roce 1991 a 2001 trvale obydlené byty, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené byty

 

Obydlené byty podle technické vybavenosti v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 trvale obydlené byty, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené byty
Česká republika

Rok sčítání

Obydlené
byty
celkem

z toho podle technické vybavenosti

plyn
zaveden
do bytu

v tom1)

vodovod
v bytě

v tom1)

z veřejné sítě z domovního
(lokálního)
zásobníku
pouze
z veřejné sítě
pouze
ze soukromého
zdroje
z veřejné sítě
i soukromého
zdroje

1991

3 705 681 1 854 163 1 854 163 . 3 591 476 . . .

2001

3 827 678 2 453 702 2 423 018 30 684 3 770 500 3 366 738 403 762 .

2011

4 104 635 2 552 506 2 504 388 48 118 3 756 792 3 443 300 313 492 .

2021

4 480 139 3 075 471 3 052 311 23 160 4 140 064 3 772 576 232 422 135 066
1) v roce 2001 přepočteno z údajů za domy

 

Obydlené byty podle technické vybavenosti a podle krajů

Kraje se velmi lišily podílem obydlených bytů se zavedeným plynem, přičemž nejvyšší byl tento podíl počítaný z bytů se zjištěnou informací o zavedení plynu v Moravskoslezském kraji (82,9 %) a nejnižší v Jihočeském kraji (46,4 %). Veřejná síť byla zdrojem plynu obydlených bytů ve všech krajích nejméně z 98,6 %. Malé rozdíly mezi kraji byly v podílu obydlených bytů s vodovodem (nejnižší 99,1 %, nejvyšší 99,9 %), větší rozdíly byly ve způsobu tohoto připojení. V Hlavním městě Praze mělo více než 99 % obydlených bytů připojení pouze na veřejnou síť, zatímco tento podíl byl ve Středočeském kraji 81,7 %. Více než desetina obydlených bytů s připojením na vodovod ve Středočeském kraji a Plzeňském kraji měla pouze soukromý zdroj vody.

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obydlené
byty
celkem

z toho podle technické vybavenosti

plyn
zaveden
do bytu

v tom

vodovod
v bytě

v tom

z veřejné sítě z domovního
(lokálního)
zásobníku
pouze
z veřejné sítě
pouze
ze soukromého
zdroje
z veřejné sítě
i soukromého
zdroje

Česká republika

4 480 139 3 075 471 3 052 311 23 160 4 140 064 3 772 576 232 422 135 066

Hlavní město Praha

627 705 456 862 453 589 3 273 572 942 568 339 1 555 3 048

Středočeský kraj

561 642 314 121 310 473 3 648 514 599 420 606 61 471 32 522

Jihočeský kraj

265 601 121 487 119 805 1 682 246 425 215 986 20 071 10 368

Plzeňský kraj

247 030 166 879 165 271 1 608 226 658 191 444 26 097 9 117

Karlovarský kraj

125 299 92 519 91 238 1 281 112 387 107 231 4 162 994

Ústecký kraj

353 285 254 401 252 291 2 110 316 876 306 306 7 085 3 485

Liberecký kraj

187 627 102 954 101 758 1 196 170 290 154 899 11 983 3 408

Královéhradecký kraj

228 569 127 964 126 825 1 139 211 916 188 049 15 218 8 649

Pardubický kraj

209 133 143 176 142 323 853 196 273 181 721 7 496 7 056

Kraj Vysočina

195 098 122 067 121 421 646 184 728 162 146 12 852 9 730

Jihomoravský kraj

490 005 398 804 397 113 1 691 460 447 429 954 14 965 15 528

Olomoucký kraj

259 885 195 365 194 322 1 043 244 183 214 061 17 290 12 832

Zlínský kraj

226 219 165 152 164 428 724 213 729 185 834 17 917 9 978

Moravskoslezský kraj

503 041 413 720 411 454 2 266 468 611 446 000 14 260 8 351

 

Obydlené byty podle polohy bytu v domě a podle krajů

Nejvyšší mezikrajské rozdíly se vyskytují u obydlených bytů v přízemí, jejichž podíl se pohybuje mezi 19,7 % v Hlavním městě Praze po 60,6 % ve Středočeském kraji. Byty v prvním poschodí byly nejčastěji zastoupeny v Libereckém a Karlovarském kraji, kde tvořily téměř čtvrtinu tamního obydleného bytového fondu. V každém vyšším poschodí pak vykazovalo nejvyšší podíl obydlených bytů ze všech krajů Hlavní město Praha. Podíl obydlených bytů ve 4. a vyšším poschodí zde dosáhl 30,8 %, což je zhruba dvojnásobek oproti průměru za celé Česko (15,0 %). Na opačném konci žebříčku se v tomto srovnání nacházely Kraj Vysočina (7,6 %) a Středočeský kraj (7,9 %), což je dáno podprůměrným zastoupením obydlených bytů v bytových domech.

 
 
 
podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obydlené byty
celkem

v tom podle polohy bytu v domě

suterén,
sklep
přízemí 1. poschodí 2. poschodí 3. poschodí 4. poschodí 5. poschodí 6. poschodí 7. poschodí 8. a vyšší
poschodí
nezjištěno

Česká republika

4 480 139 30 094 1 836 821 854 346 448 357 347 497 207 392 140 305 98 842 85 657 89 757 341 071

Hlavní město Praha

627 705 6 197 112 204 106 009 90 311 80 460 60 379 39 980 25 742 18 773 30 713 56 937

Středočeský kraj

561 642 3 173 312 902 95 287 38 951 25 440 12 878 8 721 6 991 6 430 5 845 45 024

Jihočeský kraj

265 601 1 421 113 011 56 047 27 196 17 549 12 077 6 390 5 072 3 501 4 138 19 199

Plzeňský kraj

247 030 1 480 109 787 48 566 24 611 17 718 8 737 6 400 4 145 3 429 2 101 20 056

Karlovarský kraj

125 299 767 38 960 26 518 17 209 12 277 6 442 4 140 2 596 1 930 1 499 12 961

Ústecký kraj

353 285 2 259 116 936 68 737 40 035 30 861 17 057 13 544 11 388 10 304 5 673 36 491

Liberecký kraj

187 627 1 543 70 938 40 343 18 664 13 145 7 366 5 621 4 464 4 115 4 324 17 104

Královéhradecký kraj

228 569 1 333 108 601 47 639 19 638 14 185 6 893 4 789 2 941 2 783 3 416 16 351

Pardubický kraj

209 133 1 044 106 139 41 020 16 954 11 726 6 100 4 413 2 825 2 600 3 271 13 041

Kraj Vysočina

195 098 1 325 100 161 40 846 16 593 11 605 6 464 3 080 1 978 1 616 872 10 558

Jihomoravský kraj

490 005 4 235 225 497 86 793 45 742 36 774 21 127 13 775 9 693 8 520 7 278 30 571

Olomoucký kraj

259 885 1 317 120 634 52 097 23 226 18 116 10 704 6 207 5 124 5 209 1 873 15 378

Zlínský kraj

226 219 1 630 113 335 44 435 18 767 14 538 7 385 4 480 3 393 3 562 2 344 12 350

Moravskoslezský kraj

503 041 2 370 187 716 100 009 50 460 43 103 23 783 18 765 12 490 12 885 16 410 35 050

 

Obydlené byty podle technických charakteristik bytu

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.