Národnost

K české národnosti se přihlásilo 83,8 % z těch, kteří otázku na národnost vyplnili, k moravské národnosti pak 5,0 % a k národnosti slezské 0,2 %. Z dalších národností byla nejčastěji deklarována národnost slovenská (1,3 %), ukrajinská (1,1 %) a vietnamská (0,4 %).
Vyplnění otázky na národnost bylo dobrovolné, bez vyplnění ji nechalo 31,6 % osob, při sčítání v roce 2011 to bylo 25,3 %.
(Pozn.: Údaje zahrnují pouze osoby s jednou uvedenou národností.)
Výsledky

Obyvatelstvo podle národnosti

Načítám data grafu...

Obyvatelstvo podle vybraných národností

Načítám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.
 

 

Obyvatelstvo podle vybraných národností v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo
celkem

z toho podle národnosti1)

česká

moravská

slezská

slovenská

polská

německá

romská

ruská

ukrajinská

vietnamská

neuvedeno

1991

10 302 215 8 363 768 1 362 313 44 446 314 877 59 383 48 556 32 903 5 062 8 220 421 22 017

2001

10 230 060 9 249 777 380 474 10 878 193 190 51 968 39 106 11 746 12 369 22 112 17 462 172 827

2011

10 436 560 6 711 624 521 801 12 214 147 152 39 096 18 658 5 135 17 872 53 253 29 660 2 642 666

2021

10 524 167 6 033 014 359 621 12 451 96 041 26 802 9 128 4 458 25 296 78 068 31 469 3 321 058
1) zahrnuje pouze osoby s jednou uvedenou národností

 

Obyvatelstvo podle vybraných národností a krajů

Ve všech krajích kromě dvou deklarovaly českou národnost více než tři čtvrtiny z těch, kteří na otázku odpověděli, ve výjimečném Jihomoravském kraji to bylo pouze 62,2 % a ve Zlínském 72,4 %. Nejvyšší zastoupení osob české národnosti pak dosáhlo podílu 94,2 % v Jihočeském a 94,0 % v Královéhradeckém kraji. Obyvatelé s moravskou národností tvořili nejméně desetinu z uváděných národností v krajích Jihomoravském (21,6 %), Zlínském (15,0 %) a Olomouckém (12,4 %). Shodně jako u státního občanství se Hlavní město Praha odlišovalo nejvyšším podílem tří národností (slovenské 2,3 %, ukrajinské 3,0 % a ruské 1,6 %).
(Pozn.: Údaje zahrnují pouze osoby s jednou uvedenou národností.)

 

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obyvatelstvo
celkem

z toho podle národnosti1)

česká

moravská

slezská

slovenská

polská

německá

romská

ruská

ukrajinská

vietnamská

neuvedeno

Česká republika

10 524 167 6 033 014 359 621 12 451 96 041 26 802 9 128 4 458 25 296 78 068 31 469 3 321 058

Hlavní město Praha

1 301 432 755 444 2 861 289 21 562 1 955 1 219 313 15 328 27 881 7 740 369 317

Středočeský kraj

1 415 463 877 135 1 994 129 14 180 1 363 593 430 3 180 13 748 3 219 457 574

Jihočeský kraj

631 803 397 953 1 192 45 3 630 274 367 241 436 3 311 1 835 209 289

Plzeňský kraj

581 436 354 960 468 25 4 955 446 608 153 475 6 332 3 054 195 099

Karlovarský kraj

279 103 160 801 250 10 3 086 162 1 899 196 1 092 1 988 2 725 95 771

Ústecký kraj

789 098 477 404 653 26 5 022 646 1 700 837 989 3 994 3 751 271 809

Liberecký kraj

435 220 263 495 453 22 3 188 863 732 211 426 3 165 1 030 148 601

Královéhradecký kraj

538 303 336 581 746 26 2 949 850 556 277 275 2 866 943 180 134

Pardubický kraj

510 037 317 193 3 431 41 2 806 345 140 196 227 2 581 843 170 031

Kraj Vysočina

497 661 293 222 22 121 28 1 904 146 102 108 185 1 822 712 159 950

Jihomoravský kraj

1 197 651 534 157 185 163 278 13 088 748 334 307 1 794 6 697 2 395 339 415

Olomoucký kraj

619 788 320 710 52 844 442 3 944 388 339 330 271 1 228 883 194 420

Zlínský kraj

564 331 287 292 59 544 79 3 737 238 74 91 178 1 026 470 167 780

Moravskoslezský kraj

1 162 841 656 667 27 901 11 011 11 990 18 378 465 768 440 1 429 1 869 361 868
1) zahrnuje pouze osoby s jednou uvedenou národností

 

Obyvatelstvo podle vybraných národností a kombinací národností

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Národnost1)

Obyvatelé hlásící se k dané národnosti

výhradně

v kombinaci s další
národností2)

celkem2)

česká

6 033 014 382 090 6 415 104

moravská

359 621 197 020 556 641

německá

9 128 15 504 24 632

polská

26 802 11 416 38 218

romská

4 458 17 233 21 691

ruská

25 296 9 210 34 506

slezská

12 451 18 850 31 301

slovenská

96 041 66 537 162 578

ukrajinská

78 068 14 824 92 892

vietnamská

31 469 7 254 38 723
1) ostatní národnosti a jejich kombinace jsou uvedeny v části Ke stažení v souboru Obyvatelstvo podle národnosti včetně kombinací
2) osoby, které uvedly dvě národnosti, jsou započteny v obou národnostech

 

Obyvatelstvo podle národnosti a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.