Způsob bydlení

Při Sčítání 2021 žilo v bytech přes 10,1 milionu obyvatel Česka, zatímco osob bydlících v zařízeních, jako jsou např. ubytovny, domovy pro seniory a studentské koleje, bylo necelých 190 tisíc a osob mimo byty a zařízení (v chatách, nezkolaudovaných domech, mobilních obydlích, ohlašovnách pobytu apod.) pak necelých 230 tisíc.
Výsledky

Obyvatelstvo bydlící mimo byty (vč. osob bez domova)

Načítám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.

 

Obyvatelstvo podle způsobu bydlení v letech 2001 a 2021

 
 
 
v roce 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Bydlící
osoby
celkem

v tom

Osoby
bez domova
v bytech v zařízeních mimo byty a zařízení

2001

10 230 060 10 101 302 71 181 57 577 x

2011

10 425 064 10 144 961 194 456 85 647 11 496

2021

10 520 441 10 104 385 187 578 228 478 3 726

 

Obyvatelstvo podle způsobu bydlení a krajů

Podíl osob bydlících v bytech byl nejvyšší v Hlavním městě Praze, kde dosáhl 97,0 %, a naopak nejnižší v Karlovarském kraji, kde dosáhl 94,5 %. Hlavní město Praha pak mělo naopak nejnižší zastoupení osob bydlících mimo byty a zařízení (1,2 %) a Karlovarský kraj nejvyšší zastoupení těchto osob (3,3 %) a také osob v zařízeních (2,2 %). Nejvíce osob bez domova žilo v Moravskoslezském kraji.

 
 
 
podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Bydlící
osoby
celkem

v tom

Osoby
bez domova

 
v bytech v zařízeních mimo byty a zařízení

Česká republika

10 520 441 10 104 385 187 578 228 478 3 726

Hlavní město Praha

1 300 821 1 261 930 23 624 15 267 611

Středočeský kraj

1 415 243 1 346 510 25 204 43 529 220

Jihočeský kraj

631 600 607 511 10 214 13 875 203

Plzeňský kraj

581 369 552 931 11 387 17 051 67

Karlovarský kraj

278 994 263 589 6 269 9 136 109

Ústecký kraj

788 789 754 677 14 676 19 436 309

Liberecký kraj

435 091 416 993 8 729 9 369 129

Královéhradecký kraj

538 149 518 778 9 356 10 015 154

Pardubický kraj

509 888 491 076 10 005 8 807 149

Kraj Vysočina

497 583 478 472 9 102 10 009 78

Jihomoravský kraj

1 197 217 1 151 283 20 108 25 826 434

Olomoucký kraj

619 476 595 703 10 131 13 642 312

Zlínský kraj

564 117 544 801 9 239 10 077 214

Moravskoslezský kraj

1 162 104 1 120 131 19 534 22 439 737

 

Obyvatelstvo podle způsobu bydlení a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.