Plodnost žen

Mezi 4,4 miliony žen ve věku 15 a více let se zjištěným počtem živě narozených dětí bylo 1,9 milionu žen se dvěma dětmi a z celku tak tvořily 43,2 %. Počet bezdětných žen téměř dosáhl 1,0 milion a představoval 22,5 %, třetí nejvyšší zastoupení pak měly ženy s jedním živě narozeným dítětem, kterých bylo přes 0,8 milionu a které představovaly 18,6 %. Průměrný počet živě narozených dětí připadající na jednu ženu ve věku 15 a více let se zjištěním počtem dětí dosáhl hodnoty 1,57.
Výsledky

Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí v letech 1991 až 2021 1)

Načítám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.
1) podíly jsou vypočteny pouze ze zjištěných hodnot

 

Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Ženy
ve věku
15 a více let

v tom podle počtu živě narozených dětí

0 1 2 3 4 5 a více nezjištěno

1991

4 245 295 855 338 814 966 1 679 762 588 865 152 292 89 456 64 616

2001

4 440 630 819 407 797 805 1 762 831 577 350 138 879 70 725 273 633

2011

4 586 090 995 900 831 827 1 876 181 547 155 114 700 48 597 171 730

2021

4 512 181 993 155 822 489 1 906 429 543 154 108 271 41 858 96 825

 

Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí a krajů

Ženy se dvěma dětmi tvořily největší část žen ve věku 15 a více let se zjištěným počtem dětí ve všech krajích, přičemž jejich podíl dosáhl nejnižších 35,4 % v Hlavním městě Praze s velkým odstupem od druhého Karlovarského kraje s 41,5 % a nejvyšších 46,4 % v Královéhradeckém kraji. Skupinu s druhým nejvyšším zastoupením mezi ženami 15letými a staršími představovaly ženy bezdětné ve všech krajích vyjma Karlovarského a Ústeckého, kde to byly ženy s jedním dítětem, a v Kraji Vysočina, kde to byly ženy se třemi a více dětmi. Podíl bezdětných žen mělo ze všech krajů nejvyšší Hlavní město Praha (33,1 %) a nejnižší Karlovarský kraj (19,8 %). Průměrný počet živě narozených dětí na jednu ženu ve věku 15 a více let se zjištěným počtem dětí dosáhl nejvyšší hodnoty 1,74 v Kraji Vysočina a nejnižší 1,21 v Hlavním městě Praze.

 
 
 
podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Ženy
ve věku
15 a více let

v tom podle počtu živě narozených dětí

0 1 2 3 4 5 a více nezjištěno

Česká republika

4 512 181 993 155 822 489 1 906 429 543 154 108 271 41 858 96 825

Hlavní město Praha

570 938 182 759 127 912 195 387 37 675 6 117 1 869 19 219

Středočeský kraj

589 186 119 914 113 102 262 255 66 009 11 550 4 042 12 314

Jihočeský kraj

270 245 54 391 45 494 120 714 35 118 6 890 2 481 5 157

Plzeňský kraj

248 039 51 178 47 199 109 479 27 048 5 090 1 928 6 117

Karlovarský kraj

120 179 23 204 24 784 48 608 15 080 3 646 1 725 3 132

Ústecký kraj

338 116 65 702 68 070 139 876 41 628 10 218 5 354 7 268

Liberecký kraj

184 947 36 871 34 355 79 483 23 193 4 921 1 944 4 180

Královéhradecký kraj

231 074 45 656 38 720 105 188 29 684 5 379 2 012 4 435

Pardubický kraj

216 763 43 270 33 846 96 878 30 227 5 983 2 229 4 330

Kraj Vysočina

211 619 41 840 28 140 94 009 34 623 7 021 2 474 3 512

Jihomoravský kraj

513 507 119 853 91 245 212 076 63 634 12 666 4 417 9 616

Olomoucký kraj

267 847 55 479 43 632 117 004 36 941 7 400 2 801 4 590

Zlínský kraj

244 729 50 387 36 790 108 170 35 811 7 111 2 321 4 139

Moravskoslezský kraj

504 992 102 651 89 200 217 302 66 483 14 279 6 261 8 816

 

Obyvatelstvo podle plodnosti žen a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.