Ekonomická aktivita

Podle výsledků Sčítání 2021 došlo k nárůstu osob zahrnutých mezi pracovní sílu (zaměstnaných a nezaměstnaných) na téměř 5,6 milionu, což odpovídá 53,5 % obyvatel se zjištěnou ekonomickou aktivitou. Podíl zaměstnaných obyvatel poprvé od Sčítání 1991 znovu přesáhl 50 % z celkového počtu obyvatel se zjištěnou ekonomickou aktivitou. Oproti Sčítání 2011 se více než zdvojnásobil počet pracujících důchodců, kterých v roce 2021 bylo již 566 tisíc, a představovali 10,7 % všech zaměstnaných. Mimo pracovní sílu bylo zahrnuto 46,5 % osob se zjištěnou ekonomickou aktivitou, z toho téměř polovinu tvořili nepracující důchodci a necelou třetinu žáci a studenti.
Výsledky

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Nahrávám data grafu... Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu zvýraznit.

 

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo
celkem

v tom podle ekonomické aktivity

 

pracovní síla

v tom

mimo
pracovní sílu

z toho nezjištěno

zaměstnaní

z toho

nezaměstnaní

nepracující
důchodci

osoby na
rodičovské
dovolené

žáci,
studenti

pracující
důchodci

osoby na
mateřské
dovolené1)

1991

10 302 215 5 421 102 5 298 288 297 634 319 038 122 814 4 881 113 1 985 604 . . -

2001

10 230 060 5 253 400 4 766 463 180 146 81 666 486 937 4 894 465 2 244 482 . 1 770 062 82 195

2011

10 436 560 5 080 573 4 580 714 227 956 95 709 499 859 4 784 923 2 308 294 . 1 446 138 571 064

2021

10 524 167 5 563 258 5 290 071 565 811 40 097 273 187 4 830 885 2 281 067 218 485 1 465 320 130 024
1) v roce 1991 zahrnuje osoby na tzv. řádné mateřské i další mateřské (rodičovské) dovolené

 

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity a podle krajů

Mezikrajskému srovnání obyvatelstva podle ekonomické aktivity vévodí Hlavní město Praha, které zaznamenalo jak nejvyšší zastoupení osob zahrnutých mezi pracovní sílu (59,9 %), tak nejvyšší podíl zaměstnaných osob (57,4 %) z obyvatel se zjištěnou ekonomickou aktivitou. Relativně nejméně pracovní síly se naopak nacházelo v Moravskoslezském kraji (51,5 %), který měl ze všech krajů zároveň nejvyšší podíl nepracujících důchodců (24,3 %). Zastoupení pracujících důchodců v populaci se zjištěnou ekonomickou aktivitou bylo nejvyšší v Hlavním městě Praze a v Královéhradeckém kraji (6,0 %), nicméně rozdíl oproti celostátnímu průměru (5,4 %) nebyl nijak významný.

 

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obyvatelstvo
celkem

v tom podle ekonomické aktivity

 

pracovní síla

v tom

mimo
pracovní sílu

z toho nezjištěno

zaměstnaní

z toho

nezaměstnaní

nepracující
důchodci

osoby na
rodičovské
dovolené

žáci,
studenti

pracující
důchodci

osoby na
mateřské
dovolené

Česká republika

10 524 167 5 563 258 5 290 071 565 811 40 097 273 187 4 830 885 2 281 067 218 485 1 465 320 130 024

Hlavní město Praha

1 301 432 766 484 733 840 76 668 5 822 32 644 512 729 209 297 23 920 167 620 22 219

Středočeský kraj

1 415 463 758 515 726 887 74 609 5 815 31 628 642 233 274 052 30 872 211 476 14 715

Jihočeský kraj

631 803 327 520 314 154 35 759 2 404 13 366 297 036 144 722 13 406 88 670 7 247

Plzeňský kraj

581 436 308 362 295 810 32 686 2 192 12 552 265 235 129 457 12 027 77 980 7 839

Karlovarský kraj

279 103 142 659 130 956 14 052 789 11 703 129 541 63 847 5 212 37 784 6 903

Ústecký kraj

789 098 400 698 369 950 43 622 2 386 30 748 372 082 179 712 15 246 111 319 16 318

Liberecký kraj

435 220 225 481 213 877 24 145 1 494 11 604 203 599 97 447 9 204 61 204 6 140

Královéhradecký kraj

538 303 277 717 266 948 31 739 1 942 10 769 255 448 126 868 11 050 75 596 5 138

Pardubický kraj

510 037 265 515 255 984 28 430 1 960 9 531 240 313 116 553 11 104 72 210 4 209

Kraj Vysočina

497 661 255 419 246 077 25 913 1 936 9 342 239 083 118 636 11 090 70 161 3 159

Jihomoravský kraj

1 197 651 634 700 603 968 66 442 4 861 30 732 551 760 259 538 26 715 164 674 11 191

Olomoucký kraj

619 788 317 949 301 779 29 284 2 312 16 170 295 909 146 073 13 059 87 418 5 930

Zlínský kraj

564 331 290 840 278 753 30 048 2 201 12 087 269 184 135 918 11 975 78 238 4 307

Moravskoslezský kraj

1 162 841 591 399 551 088 52 414 3 983 40 311 556 733 278 947 23 605 160 970 14 709

 

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.