Období výstavby domů

Podle výsledků Sčítání 2021 bylo v desetiletém období od roku 2011 v Česku postaveno nebo zrekonstruováno 226 647 domů. Podíl domů postavených nebo zrekonstruovaných po roce 1991 ze všech domů se zjištěným obdobím výstavby nebo rekonstrukce dosáhl 33,0 %. V období mezi lety 1946 a 1990 byly postaveny nebo zrekonstruovány dvě pětiny domů, u nichž se podařilo tento údaj zjistit. Zhruba každý čtvrtý dům v Česku pochází ještě z období před rokem 1946.
Výsledky

Domy podle období výstavby nebo rekonstrukce

Nahrávám data grafu...

 

Domy podle období výstavby nebo rekonstrukce a krajů

Podle výsledků Sčítání 2021 byl za posledních 10 let téměř každý čtvrtý dům postaven nebo zrekonstruován ve Středočeském kraji, který má ze všech krajů i nejvyšší podíl domů posta-vených či zrekonstruovaných po roce 1991 (41,5 %). Ve Zlínském a Moravskoslezském kraji pocházela zhruba polovina dokončených či zrekonstruovaných domů, u nichž se podařilo období výstavby nebo rekonstrukce zjistit, z období 1946–1990. Relativně nejvíce domů z období před rokem 1920 se nachází v Libereckém (20,4 %) a Ústeckém kraji (19,9 %). Naopak ve Zlínském kraji bylo ve stejném období postaveno či zrekonstruováno jen 5,7 % domů se zjištěným obdobím výstavby nebo rekonstrukce.

SLDB 2021

Území

Domy celkem

z toho podle období výstavby nebo rekonstrukce1)

1919 a dříve 1920 - 1945 1946 - 1970 1971 - 1980 1981 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2010 2011 - 2015 2016 a později

Česká republika

2 352 055 235 165 329 212 342 610 275 754 216 175 187 396 275 600 103 636 123 011

Hlavní město Praha

108 146 10 246 26 976 13 619 10 444 8 795 9 890 14 586 4 451 5 169

Středočeský kraj

403 581 38 783 54 129 45 369 38 672 30 015 30 193 62 547 23 934 30 017

Jihočeský kraj

177 903 18 583 18 512 22 346 20 969 15 802 13 795 21 170 7 139 8 294

Plzeňský kraj

143 971 14 820 21 760 18 488 15 791 12 375 11 022 16 050 5 686 7 396

Karlovarský kraj

49 279 7 371 10 460 6 097 3 635 3 466 4 189 5 763 2 049 2 404

Ústecký kraj

146 008 25 741 27 059 14 396 13 671 11 776 10 830 14 054 5 724 6 196

Liberecký kraj

100 636 17 177 14 715 7 601 9 981 9 179 7 076 10 042 4 044 4 352

Královéhradecký kraj

147 236 16 774 21 266 18 455 17 702 14 361 11 414 14 067 5 342 5 625

Pardubický kraj

138 937 13 338 17 280 19 929 19 653 13 452 10 651 14 952 5 511 6 903

Kraj Vysočina

146 174 11 672 15 743 23 102 20 608 15 716 11 738 14 903 5 480 6 438

Jihomoravský kraj

279 424 21 816 38 925 47 596 36 553 28 925 23 393 32 977 12 258 15 308

Olomoucký kraj

147 306 16 101 20 033 23 935 18 706 14 612 12 893 15 689 5 806 7 077

Zlínský kraj

149 516 7 768 18 085 32 801 20 922 15 897 12 982 15 772 6 280 6 468

Moravskoslezský kraj

213 938 14 975 24 269 48 876 28 447 21 804 17 330 23 028 9 932 11 364
1) nezahrnuje domy s nezjištěným obdobím výstavby nebo rekonstrukce

 

 

Domy podle období výstavby nebo rekonstrukce a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.