Období výstavby domů

Podle výsledků Sčítání 2021 bylo v desetiletém období od roku 2011 v Česku postaveno nebo zrekonstruováno 203 610 obydlených domů (10,9 %). Podíl obydlených domů postavených nebo zrekonstruovaných po roce 1991 ze všech obydlených domů se zjištěným obdobím výstavby nebo rekonstrukce dosáhl 33,7 %. V období mezi lety 1946 a 1990 byly postaveny nebo zrekonstruovány dvě pětiny obydlených domů, u nichž se podařilo tento údaj zjistit. Zhruba každý čtvrtý obydlený dům v Česku pochází ještě z období před rokem 1946.
Výsledky

Domy podle období výstavby nebo rekonstrukce

Nahrávám data grafu...

 

Domy podle období výstavby nebo rekonstrukce a podle krajů

Podle výsledků Sčítání 2021 byl za posledních 10 let téměř každý čtvrtý obydlený dům posta-ven nebo zrekonstruován ve Středočeském kraji, který má ze všech krajů i nejvyšší podíl obyd-lených domů postavených či zrekonstruovaných po roce 1991 (42,5 %). Ve Zlínském a Morav-skoslezském kraji pocházela zhruba polovina dokončených či zrekonstruovaných obydlených domů, u nichž se podařilo období výstavby nebo rekonstrukce zjistit, z období 1946–1990. Relativně nejvíce obydlených domů z období před rokem 1920 se nachází v Libereckém (19,8 %) a Ústeckém kraji (19,3 %). Naopak ve Zlínském kraji bylo ve stejném období postaveno či zrekonstruováno jen 5,0 % obydlených domů se zjištěným obdobím výstavby nebo rekon-strukce.

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obydlené
domy
celkem

v tom podle období výstavby nebo rekonstrukce

 
1919
a dříve
1920 -
1945
1946 -
1970
1971 -
1980
1981 -
1990
1991 -
2000
2001 -
2010
2011 -
2015
2016 a
později
nezjištěno

Česká republika

1 952 668 195 896 279 456 300 552 257 936 205 033 171 954 254 774 94 761 108 849 83 457

Hlavní město Praha

98 217 9 308 24 625 12 667 9 888 8 356 9 113 13 414 4 040 4 292 2 514

Středočeský kraj

331 341 32 071 45 299 39 048 35 818 28 182 27 562 57 383 21 950 26 705 17 323

Jihočeský kraj

133 404 14 346 14 560 18 632 19 240 14 750 12 165 18 704 6 271 6 953 7 783

Plzeňský kraj

115 802 12 117 18 005 15 989 14 700 11 689 10 062 14 852 5 204 6 660 6 524

Karlovarský kraj

42 406 6 417 9 167 5 626 3 353 3 233 3 666 5 263 1 837 2 076 1 768

Ústecký kraj

123 776 22 648 23 971 13 183 12 785 11 167 9 735 13 107 5 245 5 535 6 400

Liberecký kraj

79 493 14 824 12 839 6 616 9 307 8 689 6 328 9 185 3 588 3 675 4 442

Královéhradecký kraj

116 863 13 826 17 898 15 888 16 502 13 572 10 292 12 911 4 863 4 876 6 235

Pardubický kraj

113 293 10 546 14 444 17 241 18 416 12 756 9 847 14 015 5 076 6 247 4 705

Kraj Vysočina

114 230 8 919 12 192 19 203 19 127 14 893 10 693 13 767 4 907 5 608 4 921

Jihomoravský kraj

241 367 18 260 33 327 41 688 34 477 27 685 21 937 31 001 11 337 13 768 7 887

Olomoucký kraj

126 126 13 637 17 227 20 960 17 468 13 941 12 121 14 730 5 345 6 327 4 370

Zlínský kraj

125 469 6 055 14 465 28 298 19 747 15 166 12 064 14 695 5 734 5 774 3 471

Moravskoslezský kraj

190 881 12 922 21 437 45 513 27 108 20 954 16 369 21 747 9 364 10 353 5 114

 

Domy podle období výstavby nebo rekonstrukce a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.