Přínos sčítání

Sčítání 2021 je zdroj jinak nedostupných informací o životě v naší zemi. Údaje ze sčítání mohou významně ovlivnit plánování opatření, aby se v Česku žilo lépe. Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb.
Přínos sčítání

Sčítání pomáhá všem

Sčítání lidu, domů a bytů je tradiční a nedílnou součástí systému úředních statistik v každé zemi. Podobně jako je tomu na našem území již od roku 1869, i ve většině zemí světa se koná pravidelně každých 10 let. Díky tomu výsledky sčítání umožňují srovnání současného stavu naší země s minulostí i se zbytkem světa. Naprosto zásadní je význam sčítání pro naši budoucnost. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

   Sčítání znamená šanci na cenné informace, které se jinak zjistit nedají
  Sčítání může být impulsem pro rozhodování, co je třeba dělat
  Sčítání usnadňuje srovnat, zda, jak a kde stoupá kvalita života

 

Děti

Sčítání dává dětem šanci pomoci starším v online světě
Sčítání může být impulsem pro změny, které dětem zajistí lepší budoucnost
Sčítání umožňuje dětem porovnat, jak žili jejich předkové a jak žijeme dnes

<h2>Děti</h2>

Nastupující generace

Sčítání znamená šanci zjistit, kolik mladých lidí bydlí s rodiči
Sčítání může být impulsem pro rozhodování o větší podpoře startovacích bytů
Sčítání usnadňuje srovnat, zda, jak a v čem se jednotlivé generace mají lépe

<h2>Nastupující generace</h2>

Rodiny s předškoláky

Sčítání znamená šanci zjistit včas, kolik dětí a kde nastupí do škol
Sčítání může být impulsem pro výstavbu hřišť, školek a další infrastruktury
Sčítání usnadňuje srovnat rozdíly v životě rodin dnes a v minulosti

<h2>Rodiny s předškoláky</h2>

Rodiny se školáky

Sčítání znamená šanci zjistit včas, jak často děti dojíždějí do škol
Sčítání může být impulsem pro úpravu spojů či podporu rodin
Sčítání usnadňuje srovnat současné rodiny s předchozími generacemi

<h2>Rodiny se školáky</h2>

Senioři

Sčítání znamená šanci zjistit, kde a jak skutečně bydlí čeští senioři
Sčítání může být impulsem pro vznik míst a aktivit určených seniorům
Sčítání usnadňuje srovnat kvalitu života seniorů podle věku i regionů

<h2>Senioři</h2>

Zaměstnanci

Sčítání znamená šanci poznat, jak se žije zaměstancům v Čechách
Sčítání může být impulsem pro úpravu sociálního systému
Sčítání umožní srovnat životní úroveň zaměstnanců třeba s živnostníky

<h2>Zaměstnanci</h2>

Vysokoškoláci

Sčítání znamená šanci poznat skutečné počty vysokoškoláků v jednotlivých obcích
Sčítání může být impulsem pro zkvalitňování vysokého školství
Sčítání umožní srovnat životní úroveň vysokoškoláků se zbytkem populace

<h2>Vysokoškoláci</h2>

Podnikatelé

Sčítání znamená šanci poznat, kde jsou vhodné podmínky pro podnikání
Sčítání může být impulsem pro zvýšení pobídek k podpoře podnikání v regionech
Sčítání umožní srovnat podnikání dneška s minulostí a odhalit budoucí trendy

<h2>Podnikatelé</h2>

Živnostníci a řemeslníci

Sčítání znamená šanci určit, jakých živností či řemesel je u nás dostatek
Sčítání může být impulsem pro rozvoj vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů
Sčítání umožní srovnat počty řemeslníků či živnostníků v čase

<h2>Živnostníci a řemeslníci</h2>

Menšiny a cizinci

Sčítání znamená šanci posílit řady národnostních menšin a jejich význam
Sčítání může být impulsem pro podporu začleňování národnostních menšin
Sčítání umožní srovnat počty cizinců a příslušníků národnostních menšin u nás

<h2>Menšiny a cizinci</h2>