Přínos sčítání

Sčítání 2021 je zdroj jinak nedostupných informací o životě v naší zemi. Údaje ze sčítání mohou významně ovlivnit plánování opatření, aby se v Česku žilo lépe. Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb.
Přínos sčítání
Sčítání pomáhá všem

Sčítání lidu, domů a bytů je tradiční a nedílnou součástí systému úředních statistik v každé zemi. Podobně jako je tomu na našem území již od roku 1869, i ve většině zemí světa se koná pravidelně každých 10 let. Díky tomu výsledky sčítání umožňují srovnání současného stavu naší země s minulostí i se zbytkem světa. Naprosto zásadní je význam sčítání pro naši budoucnost. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

   Sčítání znamená šanci na cenné informace, které se jinak zjistit nedají
  Sčítání může být impulsem pro rozhodování, co je třeba dělat
  Sčítání usnadňuje srovnat, zda, jak a kde stoupá kvalita života

 

Děti

Sčítání dává dětem šanci pomoci starším v online světě
Sčítání může být impulsem pro změny, které dětem zajistí lepší budoucnost
Sčítání umožňuje dětem porovnat, jak žili jejich předkové a jak žijeme dnes

Děti
Nastupující generace

Sčítání znamená šanci zjistit, kolik mladých lidí bydlí s rodiči
Sčitání může být impulsem pro rozhodování o větší podpoře startovacích bytů
Sčítání usnadňuje srovnat, zda, jak a v čem se jednotlivé generace mají lépe

Nastupující generace
Rodiny s předškoláky

Sčítání znamená šanci zjistit včas, kolik dětí a kde nastupí do škol
Sčitání může být impulsem pro výstavbu hřišť, školek a další infrastruktury
Sčítání usnadňuje srovnat rozdíly v životě rodin dnes a v minulosti

Rodiny s předškoláky
Rodiny se školáky

Sčítání znamená šanci zjistit včas, jak často děti dojíždějí do škol
Sčitání může být impulsem pro úpravu spojů či podporu rodin
Sčítání usnadňuje srovnat současné rodiny s předchozími generacemi

Rodiny se školáky
Senioři

Sčítání znamená šanci zjistit, kde a jak skutečně bydlí čeští senioři
Sčitání může být impulsem pro vznik míst a aktivit určených seniorům
Sčítání usnadňuje srovnat kvalitu života seniorů podle věku i regionů

Senioři
Zaměstnanci

Sčítání znamená šanci poznat, jak se žije zaměstancům v Čechách
Sčitání může být impulsem pro úpravu sociálního systému
Sčítání umožní srovnat životní úroveň zaměstnanců třeba s živnostníky

Zaměstnanci
Vysokoškoláci

Sčítání znamená šanci poznat skutečné počty vysokoškoláků v jednotlivých obcích
Sčitání může být impulsem pro zkvalitňování vysokého školství
Sčítání umožní srovnat životní úroveň vysokoškoláků se zbytkem populace

Vysokoškoláci
Podnikatelé

Sčítání znamená šanci poznat, kde jsou vhodné podmínky pro podnikání
Sčitání může být impulsem pro zvýšení pobídek k podpoře podnikání v regionech
Sčítání umožní srovnat podnikání dneška s minulostí a odhalit budoucí trendy

Podnikatelé
Živnostníci a řemeslníci

Sčítání znamená šanci určit, jakých živností či řemesel je u nás dostatek
Sčitání může být impulsem pro rozvoj vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů
Sčítání umožní srovnat počty řemeslníků či živnostníků v čase

Živnostníci a řemeslníci
Menšiny a cizinci

Sčítání znamená šanci posílit řady národnostních menšin a jejich význam
Sčítání může být impulsem pro podporu začleňování národnostních menšin
Sčítání umožní srovnat počty cizinců a příslušníků národnostních menšin u nás

Menšiny a cizinci