Průběh sčítání

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 03. 2021. Do 09. 04. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na této stránce nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 04. do 11. 05. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci a sběr zajišťují sčítací komisaři a síť kontaktních míst Sčítání 2021. Výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici na přelomu roku 2021 a roku 2022.
Průběh sčítání

Průběh sčítání

Příprava na sčítání
do 26.03.2021
Sčítání online
27.03. - 09.04.2021
Listinné sčítání
17.04. - 11.05.2021
Zpracování výsledků
12.05. - 31.12.2021
Zveřejnění výsledků
od 2022
Příprava na sčítání
Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 03. 2021. Prostřednictvím elektronického formuláře na této stránce nebo v mobilní aplikaci bude možné sečíst se online. Sčítání online umožňuje každému splnit zákonnou povinnost sečíst se rychle a jednoduše, bez pozdějšího vyplňování listinných sčítacích formulářů.
Sčítání online
Sčítání online přes web nebo mobilní aplikaci šetří čas i náklady a zrychluje zpracování výsledků.
Listinné sčítání
Listinné sčítání přes tištěný formulář je povinné jen pro ty, kdo se nesečetli online.
Zpracování výsledků
Rychlost zpracování výsledků bude záviset na počtu obyvatel zapojených do online sčítání.
Zveřejnění výsledků
Výsledky budou v elektronické formě volně dostupné pro všechny na přelomu roku 2021 a roku 2022.

Minisčítání

Minisčítání je jednou z aktivit, kterými Český statistický úřad zvyšuje statistickou gramotnost dětí. Představuje jim statistiku jako atraktivní nástroj pro popisování a poznávání každodenního života.

Minisčítání je určeno pro žáky od 4. tříd základních škol nebo nižších ročníků víceletých gymnázií. Formou zábavného statistického zjišťování dětem představuje principy sběru, zpracování a využití statistických dat. Více na miniscitani.cz.

Minisčitání na pustém ostrově


Podle výsledků Minisčítání v roce 2012 by si nejvíce dětí vzalo na pustý ostrov kamaráda. Přátelé tak o 0,1% převážili dokonce i nad rodinnými příslušníky.