Průběh sčítání

Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 11. 5. 2021 měl každý možnost sečíst se prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře na webových stránkách sčítání nebo v mobilní aplikaci. Od 17. 4. do 11. 5. 2021 bylo možné získat, vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. ČSÚ v březnu 2022 zveřejnil výsledky se základními informacemi o obyvatelstvu a domech do úrovně obcí, u statutárních měst do městských částí nebo městských obvodů.

Průběh sčítání

Průběh sčítání

Sčítání online      
27. 3. - 11. 5. 2021
Listinné sčítání      
17. 4. - 11. 5. 2021
Zpracování výsledků
od 12. 5. - 2021 - 31. 12. 2021
Zveřejnění výsledků
od 2022
Sčítání online      
Listinné sčítání      
Zpracování výsledků
Zveřejnění výsledků