Ochrana dat

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy. Osoby, které se s údaji ze sčítání seznámí, jsou povinny zachovávat mlčenlivost. Jakékoli nakládání s daty je důsledně dokumentováno a osobní data po jejich zpracování podléhají kompletní anonymizaci, vymazání či zničení. Zveřejňovány budou pouze souhrnné statistické výsledky, a to takovým způsobem, že z nich nebude možné dovodit vztah ke konkrétním osobám.

Ochrana dat
Správa osobních údajů

Správcem veškerých poskytnutých osobních údajů během Sčítání 2021 je výhradně Český statistický úřad. Údaje jsou spravovány na základě a v rozsahu zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s platnými předpisy EU a národní právní úpravou na ochranu osobních údajů, a to jen po dobu nezbytně nutnou. Podrobnosti najdete na stránce Ochrana osobních údajů.

Zabezpečení


Sčítání 2021 využívá moderní osvědčené technologie nejen pro sběr, ale také pro ochranu dat. Jejich úroveň odpovídá platným zákonům.
GDPR a Sčítání 2021

Zpracování osobních údajů pro statistické účely odpovídá všem principům ochrany osobních údajů podle GDPR. Sčítání představuje specifickou kategorii zpracování, jíž je poskytována nejen základní ochrana podle GDPR, ale také ochrana podle zvláštních právních předpisů.

Na jakých zásadách stavíme?
Při ochraně dat jsou uplatňovány veškeré zásady ochrany osobních údajů týkající se zejména zákonnosti, korektnosti a transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti a v neposlední řadě odpovědnosti. Jednou z hlavních zásad je také minimalizace možnosti přístupu k informacím.
Zpracovávané údaje se ukládají do zabezpečeného úložiště. Tím je zákonem zřízený Cenzový informační systém, který je zároveň informačním systémem veřejné správy a ze zákona se na něj vztahují přísná pravidla.
Povinnost mlčenlivosti

Osoby, které se v souvislosti s přípravou a zpracováním Sčítání 2021 seznámí s individuálními údaji, jsou povinné zachovat o nich mlčenlivost za všech okolností. V souvislosti s tím skládají osoby zajišťující sběr nebo zpracování údajů před zahájením prací na sčítání slib mlčenlivosti, který platí i po skončení sčítání.

Používání cookies
  • Cookies na informačním webu scitani.cz používáme s vaším souhlasem k pořizování anonymizovaných statistik o počtech návštěv a chování uživatelů při prohlížení těchto stránek. Ukládání těchto cookies můžete kdykoli odmítnout nastavením prohlížeče.
  • Používání cookies na informačním webu scitani.cz je v  souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem o elektronických komunikacích a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

V rámci provozu internetových stránek sloužících projektu Sčítání 2021 jsou používány soubory cookies ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“). Jedná se o malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete užívat.

  • Soubory cookies první strany jsou takové soubory, které se ukládají při navštívení příslušné internetové stránky. Kromě toho mohou internetové stránky potenciálně využívat externích služeb, které také ukládají vlastní soubory – tzv. cookies třetích stran.
  • Trvalé cookies jsou takové cookies, které byly uloženy na vašem počítači a nejsou automaticky vymazány poté, co zavřete prohlížeč – na rozdíl od dočasných cookies, která se po zavření prohlížeče vždy smažou.
  • Cookies lze kromě podpory zajištění chodu internetových stránek a webové aplikace rovněž použít ke zpracování pro statistické účely při plnění úkolů ČSÚ v rámci jeho působnosti stanovené zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a zákonem č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a dále za účelem kontroly hospodárnosti a účelnosti vynaložení finančních prostředků při realizaci projektu Sčítání 2021 ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Detailní technické informace


Jak cookies používáme?

Internetové stránky v rámci projektu Sčítání 2021 většinou používají tzv. cookies první strany, tedy cookies řízené Českým statistickým úřadem, nikoli externím subjektem. Cookies třetí strany využívá Český statistický úřad pouze na informačním webu scitani.cz, jen s vaším souhlasem, a to výhradně pro analytické a statistické účely.


Jaké typy cookies používáme?

  • Cookies pro umožnění provozu stránky, tzv. provozní cookies, které musíme na vaše zařízení uložit, aby daná stránka mohla fungovat, přičemž u těchto typů cookies  není v souladu s ustanovením § 89 odst. 3) zákona elektronických komunikacích vyžadován váš souhlas;
  • Cookies pro shromažďování statistických údajů (o chování uživatelů při prohlížení), které jsou následně anonymizovány a využity pro statistické účely. Tyto cookies používá Český statistický úřad nejen pro interní potřebu a analýzu možností zkvalitnění služeb poskytovaných uživatelům, ale také pro účely tvorby statistik týkajících se průběhu on-line sčítání a jejich poskytování veřejnosti. Tyto cookies v podstatě zjišťují, jak  uživatel s internetovou stránkou pracoval, přičemž uživatel zůstává anonymní, jelikož na základě údajů, které tyto cookies shromažďují, nikoho nelze identifikovat. Anonymizované statistiky zpracované analytickým nástrojem Google Analytics od společnosti Google, mohou být využity i pro účely realizace komunikačních projektů Českého statistického úřadu v návaznosti na čerpání prostředků, které byly na tyto projekty vynaloženy. Souhlas s jejich používáním je udělován nastavením prohlížeče;


Cookies třetí strany (Google Analytics) se souhlasem na informačním webu scitani.cz:

Cookie

Význam

Platnost

_ga

k odlišení unikátního uživatele

24 měsíců

_gid

k odlišení unikátního uživatele

24 hodin

_gat

identifikuje jednotlivé návštěvy

1 minuta

_gat_gtag_UA_129264413_1

identifikuje jednotlivé návštěvy

1 minuta

cookie_approval_scitani

doplňkový nástroj informující uživatele o používání cookies na tomto webu

do konce relace


Používání cookies máte pod kontrolou

Všechny standardní prohlížeče umožňují nastavit, zda se budou cookies na počítači uživatele ukládat, a umožňují vymazat již uložené cookies. Kromě trvalé deaktivace ukládání cookies je možné tyto soubory manuálně smazat z počítače (obvykle pomocí klávesové zkratky: CTRL + SHIFT + Delete) po každé návštěvě webové stránky.

Bližší informace o podmínkách používání a ochraně dat v souvislosti se službou Google Analytics naleznete na adrese Ochrana soukromí a smluvní podmínky – Google. Používáme rozšíření „anonymizeIp“, takže jsou IP adresy zpracovávány pouze zkráceně, aby se vyloučila přímá osobní identifikovatelnost.

__________________________________________________

 

Zabezpečení údajů

Informace, které budou pro shora uvedené účely využity, jsou zabezpečeny v souladu s právními předpisy, které tuto problematiku upravují, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a zákonem č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s čl. 28 GDPR uzavřel Český statistický úřad pro tyto účely smlouvu o zpracování osobních údajů se subjektem Státní pokladna centrum sdílených služeb. Tento státní subjekt je poskytovatelem garantovaných služeb Národního dohledového centra, včetně kybernetické bezpečnosti ve státní správě, a ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje správu a provoz platforem systémů pro realizaci online sběru dat a pro uložení a zpracování sebraných dat v rámci Sčítání 2021.