Ochrana dat

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy. Osoby, které s daty přicházejí do styku při jejich sběru a zpracovávání, jsou vázány mlčenlivostí. To platí nejen o statisticích, ale také o sčítacích komisařích, kteří během sčítání přicházejí do osobního kontaktu se sčítanými osobami a jejich údaji. Jakékoli nakládání s daty je důsledně dokumentováno a osobní data podléhají kompletní anonymizaci, vymazání či zničení. Zveřejňovány budou pouze souhrnné výsledky, a to takovým způsobem, že z nich nebude možné dovodit vztah ke konkrétním osobám.
Ochrana dat
Slib mlčenlivosti

Osoby, které se v souvislosti s přípravou a zpracováním Sčítání 2021 seznámí s individuálními údaji, jsou povinné zachovat o nich mlčenlivost za všech okolností. V souvislosti s tím skládají před zahájením prací na sčítání slib mlčenlivosti, který platí i po skončení sčítání. Za porušení slibu mlčenlivosti může být udělena pokuta až do výše 100 000 Kč

 

 

Správa osobních údajů

Správcem veškerých poskytnutých osobních údajů během Sčítání 2021 je výhradně Český statistický úřad. Údaje jsou spravovány na základě a v rozsahu zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s platnými předpisy EU a národní právní úpravou na ochranu osobních údajů, a to jen po dobu nezbytně nutnou.

Zabezpečení
Sčítání 2021 využívá nejmodernější technologie nejen pro sběr, ale také pro ochranu dat. Jejich úroveň i nasazení odpovídá zákonům naší země i předpisům EU.
GDPR a Sčítání 2021

Zpracování osobních údajů pro statistické účely tedy není v žádném případě v rozporu s principy ochrany osobních údajů podle GDPR. Naopak, sčítání představuje zvláštní kategorii zpracování, jemuž je poskytována nejen základní ochrana podle obecného nařízení GDPR, ale také ochrana podle zvláštních právních předpisů.

Chraňte své údaje s námi!

V rámci opatření na ochranu vašich osobních údajů vás prosíme, abyste se ke sčítacímu formuláři na adrese https://onlinescitani.cz přihlašovali pouze opsáním adresy do webového prohlížeče nebo přes odkazy zveřejněné výhradně na stránkách scitani.cz.

Adresu sčítacího online formuláře přes odkazy, které vám kdokoli zašle mailem nebo které najdete na jiných stránkách, nikdy nepoužívejte.

Jediné místo, kde se při Sčítání 2021 vyplňují osobní údaje, je sčítací formulář dostupný na stránce https://onlinescitani.cz. Překontrolujte si, zda se skutečně nacházíte na adrese https://onlinescitani.cz, dřív než začnete zadávat jakákoli osobní data.

To, že jste na stránkách sčítání online, kde je bezpečné vyplňovat sčítací formulář, si ověřte kontrolou webové adresy v okně prohlížeče a kontrolou všech údajů v bezpečnostním certifikátu stránek.

Bezpečnostní certifikát stránek zobrazíte tak, že po zadání adresy https://onlinescitani.cz kliknete na ikonu zámku, která se objeví před adresou webu. Z nabídky, která se vám zobrazí, vyberte položku Certifikát. Údaje o certifikátu, které uvidíte, by měly být následující:

Sériové číslo: 0645215ea879da6c8e7421d3d3a0247d
Vystavitel: GeoTrust EV RSA CA 2018
Platnost od: ‎středa ‎13. ‎května 2020 2:00:00
Platnost do: ‎úterý ‎18. ‎května 2021 14:00:00
Subject: CN = onlinescitani.cz, O = Český statistický úřad, L = Praha, C = CZ
SERIALNUMBER = 00025593
Kryptografický otisk: 6ceadd4355124fdb092f33bf7376594890abb625