Vzdělání

Nadále vzrůstá zastoupení osob s vyššími stupni vzdělání. Při Sčítání 2021 mělo z obyvatel 15letých a starších, u nichž bylo dosažené vzdělání zjištěno, alespoň střední vzdělání s maturitou nebo vyšší již 53,1 %. Lidé se středním vzděláním nebo vyučením bez maturity tvořili asi třetinu populace, stejně jako ti se středním vzděláním s maturitou. Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním byl 18,7 %.
Výsledky

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího dosaženého vzdělání

Načítám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.
 

 

Věkové pyramidy podle vzdělání – SLDB od roku 1991 do 2021

 

 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího dosaženého vzdělání v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo
ve věku
15 a více let

v tom nejvyšší dosažené vzdělání

bez vzdělání

základní vč.
neukončeného
střední vč. vyučení
(bez maturity)
úplné střední
(s maturitou),
vč. nástavbového
a pomaturitního
vyšší odborné,
konzervatoř

vysokoškolské

nezjištěno

1991

8 136 422 27 768 2 695 812 2 878 564 1 857 815 9 138 582 821 84 504

2001

8 571 715 37 922 1 974 781 3 254 921 2 322 623 108 111 762 235 111 122

2011

8 912 005 41 632 1 568 732 2 948 280 2 670 725 116 988 1 113 887 451 761

2021

8 832 407 56 100 1 107 860 2 736 983 2 729 091 138 588 1 552 407 511 378

 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího dosaženého vzdělání a krajů

Výrazně se vymykalo Hlavní město Praha s nejvyšším podílem vysokoškolsky vzdělaných, který dosáhl 35,9 %, po něm následoval Jihomoravský kraj s podílem 21,8 %. V Praze byl také nadprůměrný podíl obyvatel se středním vzděláním s maturitou nebo vyšším (37,3 %) a naopak nejnižší podíl obyvatel se základním a neukončeným základním vzděláním (8,3 %) a středním vzděláním nebo vyučením bez maturity (18,1 %).  Na opačném konci krajského žebříčku stál Karlovarský kraj s nejnižším 10,5% podílem vysokoškolsky vzdělaných a nejvyšším podílem osob bez vzdělání (1,3 %) a se základním a neukončeným základním vzděláním (18,4 %).

 

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obyvatelstvo
ve věku
15 a více let

v tom nejvyšší dosažené vzdělání

bez vzdělání základní vč.
neukončeného
střední vč. vyučení
(bez maturity)
úplné střední
(s maturitou),
vč. nástavbového
a pomaturitního
vyšší odborné,
konzervatoř
vysokoškolské nezjištěno

Česká republika

8 832 407 56 100 1 107 860 2 736 983 2 729 091 138 588 1 552 407 511 378

Hlavní město Praha

1 102 063 3 916 85 743 187 884 361 420 24 906 371 351 66 843

Středočeský kraj

1 162 092 6 682 141 349 354 022 378 109 20 836 196 805 64 289

Jihočeský kraj

530 545 3 052 67 839 177 523 164 649 8 322 79 899 29 261

Plzeňský kraj

490 442 3 037 64 163 162 010 151 830 7 896 70 888 30 618

Karlovarský kraj

236 517 2 779 39 915 81 345 66 737 3 062 22 803 19 876

Ústecký kraj

662 139 7 794 110 309 223 213 189 331 8 024 68 782 54 686

Liberecký kraj

363 889 2 817 49 895 124 205 108 828 4 975 48 054 25 115

Královéhradecký kraj

453 626 2 711 57 514 154 031 143 910 7 113 63 077 25 270

Pardubický kraj

427 281 2 656 53 808 149 516 132 997 7 375 58 987 21 942

Kraj Vysočina

418 463 2 045 51 793 153 400 130 037 6 922 56 276 17 990

Jihomoravský kraj

1 003 977 4 947 121 166 301 905 304 647 15 190 207 890 48 232

Olomoucký kraj

521 624 3 633 66 923 174 363 160 512 7 209 81 795 27 189

Zlínský kraj

477 032 2 524 61 957 164 718 146 065 5 855 74 338 21 575

Moravskoslezský kraj

982 717 7 507 135 486 328 848 290 019 10 903 151 462 58 492

 

Obyvatelstvo podle nejvyššího dosaženého vzdělání a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.