Počet místností bytu

Podle výsledků Sčítání 2021 je téměř 1,2 milionu obydlených bytů vybaveno pouze kuchyňským koutem. Kuchyň jako samostatnou místnost má více než 2,9 milionu bytů, tedy přes 70 % obydlených bytů se zjištěným údajem. Pokud je kuchyň samostatnou místností, zahrnuje se do celkového počtu obytných místností bytu. Největší část obydlených bytů tvoří při započtení kuchyně byty se čtyřmi místnostmi, kterých je 1,3 milionu, a byty s pěti a více místnostmi s počtem 1,2 milionu; celkem představují tři pětiny všech obydlených bytů se zjištěným počtem místností. Necelý 1 milion bytů disponuje třemi místnostmi. Průměrný počet obytných místností (včetně kuchyně) na jeden byt dosáhl hodnoty 3,9.
Výsledky

Nahrávám data grafu... Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu zvýraznit.
*) obytné místnosti s plochou 4 m2 a více, do obytných místností je započtena kuchyně 

 

Obydlené byty podle počtu obytných místností*) a podle krajů

Ve většině krajů měly mezi všemi obydlenými byty se zjištěným počtem obytných místností (včetně kuchyně) nejvyšší zastoupení byty se čtyřmi nebo s pěti a více místnostmi. Výjimku představuje Hlavní město Praha a Karlovarský kraj, kde bylo nejvíce bytů se třemi obytnými místnostmi. Hlavní město Praha se odlišovalo od ostatních krajů také vysokým podílem bytů se dvěma a s jednou obytnou místností, jejichž zastoupení je ve srovnání s většinou ostatních krajů dvakrát až třikrát vyšší. Průměrný počet obytných místností (včetně kuchyně) na 1 obydlený byt proto dosáhl nejnižší hodnoty 3,2 právě v Hlavním městě Praze a nejvyšší hodnoty 4,3 v Kraji Vysočina.

 

 
 
 
podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obydlené byty
celkem

v tom podle počtu obytných místností

Průměrný počet
obytných
místností
na 1 byt
1 2 3 4 5 a více nezjištěno

Česká republika

4 480 139 150 054 496 141 990 093 1 299 052 1 208 779 336 020 3,9

Hlavní město Praha

627 705 46 265 139 075 162 641 148 334 76 224 55 166 3,2

Středočeský kraj

561 642 14 196 52 607 106 046 152 123 192 402 44 268 4,2

Jihočeský kraj

265 601 6 881 23 939 50 305 81 510 83 927 19 039 4,1

Plzeňský kraj

247 030 7 187 23 508 54 317 72 590 69 420 20 008 4,0

Karlovarský kraj

125 299 3 248 11 560 35 876 34 900 26 751 12 964 3,8

Ústecký kraj

353 285 8 213 36 780 80 219 105 081 86 353 36 639 3,9

Liberecký kraj

187 627 5 998 21 850 35 597 55 382 51 684 17 116 4,0

Královéhradecký kraj

228 569 6 957 22 463 45 893 67 745 69 157 16 354 4,1

Pardubický kraj

209 133 5 803 18 057 42 942 62 640 66 858 12 833 4,1

Kraj Vysočina

195 098 3 388 14 154 40 058 57 596 69 546 10 356 4,3

Jihomoravský kraj

490 005 16 667 53 618 107 903 137 978 144 459 29 380 4,0

Olomoucký kraj

259 885 6 860 21 842 57 086 85 346 73 524 15 227 4,0

Zlínský kraj

226 219 5 632 16 584 44 956 69 490 77 668 11 889 4,2

Moravskoslezský kraj

503 041 12 759 40 104 126 254 168 337 120 806 34 781 4,0
*) obytné místnosti s plochou 4 m2 a více, do obytných místností je započtena kuchyně

 

Obydlené byty podle vybavení kuchyní a podle krajů

 
 
 
podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obydlené byty
celkem

v tom

s kuchyní s kuchyňským
koutem
bez kuchyně
i kuchyňského
koutu
nezjištěno

Česká republika

4 480 139 2 941 884 1 188 981 22 533 326 741

Hlavní město Praha

627 705 284 612 283 728 4 822 54 543

Středočeský kraj

561 642 328 644 187 195 2 790 43 013

Jihočeský kraj

265 601 181 714 64 078 1 377 18 432

Plzeňský kraj

247 030 171 582 54 743 1 244 19 461

Karlovarský kraj

125 299 91 072 20 864 700 12 663

Ústecký kraj

353 285 249 911 65 899 1 635 35 840

Liberecký kraj

187 627 121 480 48 416 1 105 16 626

Královéhradecký kraj

228 569 150 732 60 765 1 244 15 828

Pardubický kraj

209 133 141 589 54 192 987 12 365

Kraj Vysočina

195 098 141 873 42 642 654 9 929

Jihomoravský kraj

490 005 331 894 127 764 2 074 28 273

Olomoucký kraj

259 885 191 655 52 538 1 022 14 670

Zlínský kraj

226 219 167 884 46 214 792 11 329

Moravskoslezský kraj

503 041 387 242 79 943 2 087 33 769

 

Obydlené byty podle počtu obytných místností

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.