Počet osob v bytě

Z necelých 4,5 milionu obydlených bytů bylo téměř 1,6 milionu takových, v kterém žila jediná osoba, a představovaly podíl 35,7 %. Ve více než 1,3 milionu obydlených bytech pak žily dvě osoby. Obydlených bytů, ve kterých žily tři a čtyři osoby, bylo 700 tisíc a 600 tisíc. Průměrný počet osob bydlících osob v jednom bytě dosáhl hodnoty 2,3.
Výsledky

Obydlené byty podle počtu osob v bytě

Nahrávám data grafu... Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu zvýraznit.

 

Obydlené byty podle počtu osob v bytě v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 trvale obydlené byty, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené byty
Česká republika

Rok sčítání

Obydlené
byty
celkem

v tom podle počtu osob v bytě

Počet bydlících osob

1

2

3

4

5

6 a více

celkem

průměr na 1 byt

1991

3 705 681 842 443 963 926 683 981 824 842 271 523 118 966 10 238 057 2,8

2001

3 827 678 957 757 1 049 211 743 672 746 289 218 947 111 802 10 101 302 2,6

2011

4 104 635 1 214 201 1 211 977 737 515 629 420 192 197 119 325 10 144 961 2,5

2021

4 480 139 1 597 474 1 338 078 700 544 600 759 169 495 73 789 10 104 385 2,3

 

Obydlené byty podle počtu osob v bytě a podle krajů

Ve všech krajích vyjma Kraje Vysočina byl nejvyšší podíl obydlených bytů s jednou bydlící osobou. Vůbec nejvyšší pak byl v Hlavním městě Praze, kde dosáhl 43,9 %, a nejnižší v Kraji Vysočina, kde dosáhl 30,1 % a kde byl převýšen podílem bytů se dvěma osobami (30,2 %). Druhé nejčastější pak byly vyjma zmíněného Kraje Vysočina byty se dvěma osobami. Jejich nejvyšší podíl byl v Olomouckém kraji (30,8 %). Průměrný počet bydlících osob na jeden byt mělo nejnižší Hlavní město Praha (2,0) a nejvyšší Kraj Vysočina (2,5).

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obydlené
byty
celkem

v tom podle počtu osob v bytě

Počet bydlících osob

1

2

3

4

5

6 a více

celkem

průměr na 1 byt

Česká republika

4 480 139 1 597 474 1 338 078 700 544 600 759 169 495 73 789 10 104 385 2,3

Hlavní město Praha

627 705 275 733 181 840 84 671 65 696 15 104 4 661 1 261 930 2,0

Středočeský kraj

561 642 176 554 162 268 96 609 90 321 25 629 10 261 1 346 510 2,4

Jihočeský kraj

265 601 91 472 80 309 41 651 37 099 10 531 4 539 607 511 2,3

Plzeňský kraj

247 030 87 240 75 943 38 882 32 923 8 483 3 559 552 931 2,2

Karlovarský kraj

125 299 50 507 37 639 18 649 13 298 3 617 1 589 263 589 2,1

Ústecký kraj

353 285 138 733 105 757 54 024 39 573 10 381 4 817 754 677 2,1

Liberecký kraj

187 627 68 813 55 958 29 223 24 060 6 662 2 911 416 993 2,2

Královéhradecký kraj

228 569 79 117 70 208 35 607 31 101 8 855 3 681 518 778 2,3

Pardubický kraj

209 133 67 736 63 891 33 396 31 033 9 074 4 003 491 076 2,3

Kraj Vysočina

195 098 58 652 58 967 31 517 30 310 10 296 5 356 478 472 2,5

Jihomoravský kraj

490 005 161 560 145 060 80 199 71 682 21 415 10 089 1 151 283 2,3

Olomoucký kraj

259 885 87 686 80 045 41 415 36 353 10 074 4 312 595 703 2,3

Zlínský kraj

226 219 70 807 67 471 37 095 34 164 11 301 5 381 544 801 2,4

Moravskoslezský kraj

503 041 182 864 152 722 77 606 63 146 18 073 8 630 1 120 131 2,2

 

 

Obydlené byty podle počtu osob v bytě

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.