Prohlášení o přístupnosti

Český statistický úřad se zavazuje ke zpřístupnění svých webových stránek scitani.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení o přístupnosti
Stav souladu
Webové stránky Českého statistického úřadu scitani.cz jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nedostatečně přístupný obsah webových stránek
Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

  • Chatbot "Pořebujete poradit?" není plnohodnotně přístupný z klávesnice. Uživatele, kteří k práci s webovým rozhraním používají výhradně klávesnici, prosíme, aby nás kontaktovali některým ze způsobů, uvedených na stránce Kontakty.
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 20. 10. 2020 na základě posouzení provedeném třetí stranou.
Prohlášení bylo revidováno dne 7. 12. 2020.
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k zákonu č. 99/2019 Sb.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených, dle zákona č. 99/2019 Sb. pro osoby se zdravotním postižením, směrujte na e-mail pristupnost@czso.cz.
Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4