Velikost hospodařící domácnosti

V  průměrně veliké hospodařící domácnosti žilo 2,15 osob. V téměř 68 % domácností žila jedna nebo dvě osoby. Více než 95 % domácností pak měla čtyři a méně členů. Pouze 4 % domácností představovaly domácnosti s pěti a více členy. Domácnosti se 7 a více členy se v populaci vyskytují jen sporadicky (tvoří méně než půl procenta všech domácností).

Počet osob žijících v hospodařících domácnostech dosáhl 10 359 900, což představuje 98  % všech obyvatel České republiky.
Výsledky

Hospodařící domácnosti podle počtu členů domácnosti

Načítám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.

 

Hospodařící domácnosti podle počtu členů domácnosti v letech 1991 až 2021

 
 
v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Hospodařící
domácnosti
celkem

v tom hospodařící domácnosti s počtem členů

Počet členů
hospodařících
domácností
celkem
Průměrný
počet členů
hospodařící
domácnosti

1

2

3

4

5

6

7 a více

1991

3 983 858 1 047 221 1 084 066 738 663 829 498 224 623 47 128 12 659 10 250 493 2,57

2001

4 216 085 1 276 176 1 187 439 794 734 737 407 169 353 37 218 13 758 10 158 879 2,41

2011

4 375 122 1 422 147 1 300 311 765 478 642 570 168 490 50 317 25 809 10 239 015 2,34

2021

4 813 103 1 880 336 1 421 003 701 829 602 503 151 123 39 219 17 090 10 359 900 2,15

 

Hospodařící domácnosti podle počtu členů domácnosti a podle krajů

Průměrná velikost hospodařící domácnosti je výrazně ovlivněna podílem domácností jednotlivců. To dokazují domácnosti v Hlavním městě Praze, kde díky vysokému zastoupení domácností jednotlivců, je průměrný počet členů hospodařících domácností nejnižší ze všech krajů (méně než 2 členové). Hospodařící domácnosti s jedním členem představují nejčastější velikost domácnosti, nadprůměrné zastoupení mají také  Karlovarský, Ústecký, Liberecký a Moravskoslezský kraj. Nejvyšší průměrný počet členů mají domácnosti v kraji Vysočina, Středočeském a Zlínském (zhruba 2,3). Tyto kraje také vykazují nadprůměrný podíl domácností se 4 a více členy, a to zhruba pětinu všech hospodařících domácností.

 

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Hospodařící
domácnosti
celkem

v tom hospodařící domácnosti s počtem členů

Počet členů
hospodařících
domácností
celkem
Průměrný
počet členů
hospodařící
domácnosti

1

2

3

4

5

6

7 a více

Česká republika

4 813 103 1 880 336 1 421 003 701 829 602 503 151 123 39 219 17 090 10 359 900 2,15

Hlavní město Praha

658 001 308 279 183 865 82 920 64 993 14 085 2 839 1 020 1 280 093 1,95

Středočeský kraj

612 940 216 053 176 761 98 174 91 195 22 926 5 583 2 248 1 394 114 2,27

Jihočeský kraj

284 812 107 171 85 520 41 774 37 400 9 502 2 443 1 002 623 043 2,19

Plzeňský kraj

267 112 103 126 81 236 39 294 33 210 7 526 1 876 844 571 660 2,14

Karlovarský kraj

135 416 59 185 39 522 18 698 13 294 3 334 868 515 273 421 2,02

Ústecký kraj

377 305 159 495 110 631 54 003 39 479 9 500 2 631 1 566 776 290 2,06

Liberecký kraj

201 102 80 228 59 298 29 187 24 087 5 988 1 567 747 427 871 2,13

Královéhradecký kraj

244 683 92 925 74 554 35 553 31 053 7 788 1 993 817 530 054 2,17

Pardubický kraj

224 265 80 577 68 057 33 527 31 052 8 077 2 081 894 501 173 2,23

Kraj Vysočina

210 806 70 547 64 315 31 969 30 848 9 228 2 753 1 146 489 812 2,32

Jihomoravský kraj

529 939 195 401 155 287 80 605 72 127 18 957 5 340 2 222 1 179 968 2,23

Olomoucký kraj

280 121 105 060 85 228 41 382 36 187 8 933 2 339 992 610 755 2,18

Zlínský kraj

245 325 86 562 73 503 37 389 34 485 9 711 2 611 1 064 555 882 2,27

Moravskoslezský kraj

541 276 215 727 163 226 77 354 63 093 15 568 4 295 2 013 1 145 764 2,12

 

 

Domácnosti podle velikosti hospodařící domácnosti

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.