Věková struktura

Mezi sečtenými představovaly děti ve věku 0–14 let 16,1 %, osoby ve věku 15–64 let 63,5 % a senioři ve věku 65 a více let 20,4 %. Průměrný věk obyvatel dosáhl 42,7 let, přičemž o něco starší byly ženy s 44,1 lety než muži s 41,2 lety. Od předchozího sčítání v roce 2011 zestárli muži i ženy v průměru o 1,7 let.
Výsledky

Obyvatelstvo podle věkových skupin

Načítám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.
 

 

Věkové pyramidy podle pohlaví – SLDB od roku 1991 do 2021

 

 

Obyvatelstvo podle věkových skupin a pohlaví v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo celkem1)

Obyvatelstvo ve věku 0–14 let

Obyvatelstvo ve věku 15–64 let

Obyvatelstvo ve věku 65 a více let

Průměrný věk obyvatel (roky)

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

1991

10 302 215 2 164 436 1 108 049 1 056 387 6 834 465 3 400 987 3 433 478 1 301 957 490 140 811 817 36,3 34,6 38,0

2001

10 230 060 1 654 862 849 004 805 858 7 161 144 3 587 971 3 573 173 1 410 571 543 114 867 457 38,8 37,1 40,3

2011

10 436 560 1 488 928 763 949 724 979 7 267 169 3 661 790 3 605 379 1 644 836 664 125 980 711 41,0 39,5 42,4

2021

10 524 167 1 691 760 866 322 825 438 6 684 359 3 416 851 3 267 508 2 148 048 903 375 1 244 673 42,7 41,2 44,1
1) údaje za obyvatelstvo celkem v letech 1991-2011 zahrnují i osoby s nezjištěným věkem

 

Obyvatelstvo podle věkových skupin, pohlaví a krajů

Nejmladší obyvatelé žili v Hlavním městě Praze, kde průměrný věk dosáhl 41,4 let, a nejstarší ve Zlínském kraji, kde tentýž věk dosáhl 43,8 let. Současně byl podíl obyvatel ve věku 65 a více let v Hlavním městě Praze nejnižší (18,4 %), naopak nejvyšší byl v Královéhradeckém kraji (22,4 %). Procentuální zastoupení dětí ve věku do 14 let včetně bylo nejvyšší ve Středočeském kraji (17,9%) a nejnižší (15,3 %) v Hlavním městě Praze a Karlovarském kraji. Ve věku 15–64 let se nacházel nejvyšší podíl obyvatel v Hlavním městě Praze (66,3 %) a nejnižší v Královéhradeckém kraji (61,9 %).

 

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obyvatelstvo celkem

Obyvatelstvo ve věku 0–14 let

Obyvatelstvo ve věku 15–64 let

Obyvatelstvo ve věku 65 a více let

Průměrný věk obyvatel (roky)

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

Česká republika

10 524 167 1 691 760 866 322 825 438 6 684 359 3 416 851 3 267 508 2 148 048 903 375 1 244 673 42,7 41,2 44,1

Hlavní město Praha

1 301 432 199 369 102 324 97 045 863 086 433 306 429 780 238 977 97 819 141 158 41,4 39,9 42,8

Středočeský kraj

1 415 463 253 371 129 635 123 736 895 370 458 202 437 168 266 722 114 704 152 018 41,6 40,4 42,8

Jihočeský kraj

631 803 101 258 51 868 49 390 395 965 201 891 194 074 134 580 58 409 76 171 43,2 41,9 44,5

Plzeňský kraj

581 436 90 994 46 476 44 518 369 496 190 107 179 389 120 946 52 296 68 650 43,0 41,7 44,3

Karlovarský kraj

279 103 42 586 21 772 20 814 177 136 91 093 86 043 59 381 25 245 34 136 43,6 42,2 45,0

Ústecký kraj

789 098 126 959 64 942 62 017 499 753 255 478 244 275 162 386 68 545 93 841 42,7 41,3 44,1

Liberecký kraj

435 220 71 331 36 478 34 853 272 731 140 296 132 435 91 158 38 646 52 512 42,7 41,3 44,2

Královéhradecký kraj

538 303 84 677 43 465 41 212 333 200 171 554 161 646 120 426 50 998 69 428 43,6 42,1 45,2

Pardubický kraj

510 037 82 756 42 428 40 328 319 764 164 638 155 126 107 517 45 880 61 637 42,9 41,4 44,4

Kraj Vysočina

497 661 79 198 40 524 38 674 312 024 161 208 150 816 106 439 45 636 60 803 43,4 42,0 44,7

Jihomoravský kraj

1 197 651 193 674 99 083 94 591 762 972 390 317 372 655 241 005 100 153 140 852 42,4 40,9 43,9

Olomoucký kraj

619 788 98 164 50 118 48 046 388 906 198 543 190 363 132 718 55 234 77 484 43,3 41,7 44,8

Zlínský kraj

564 331 87 299 44 843 42 456 354 350 181 964 172 386 122 682 50 339 72 343 43,8 42,0 45,5

Moravskoslezský kraj

1 162 841 180 124 92 366 87 758 739 606 378 254 361 352 243 111 99 471 143 640 43,3 41,7 44,9
 

 

Obyvatelstvo podle věkových skupin a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.