Věková struktura

Mezi sečtenými představovaly děti ve věku 0–14 let 16,1 %, osoby ve věku 15–64 let 63,5 % a senioři ve věku 65 a více let 20,4 %. Průměrný věk obyvatel dosáhl 42,7 let, přičemž o něco starší byly ženy s 44,1 lety než muži s 41,2 lety. Od předchozího sčítání v roce 2011 zestárli muži i ženy v průměru o 1,7 let.
Výsledky

Obyvatelstvo podle věkových skupin

FusionCharts XT se zobrazi zde!
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.
 

 

Věkové pyramidy podle pohlaví – SLDB od roku 1991 do 2021

 

 

Obyvatelstvo podle věkových skupin a pohlaví v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo celkem1)

Obyvatelstvo ve věku 0–14 let

Obyvatelstvo ve věku 15–64 let

Obyvatelstvo ve věku 65 a více let

Průměrný věk obyvatel (roky)

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

1991

10 302 215 2 164 436 1 108 049 1 056 387 6 834 465 3 400 987 3 433 478 1 301 957 490 140 811 817 36,3 34,6 38,0

2001

10 230 060 1 654 862 849 004 805 858 7 161 144 3 587 971 3 573 173 1 410 571 543 114 867 457 38,8 37,1 40,3

2011

10 436 560 1 488 928 763 949 724 979 7 267 169 3 661 790 3 605 379 1 644 836 664 125 980 711 41,0 39,5 42,4

2021

10 524 167 1 691 760 866 322 825 438 6 684 359 3 416 851 3 267 508 2 148 048 903 375 1 244 673 42,7 41,2 44,1
1) obyvatelstvo celkem zahrnuje i osoby s nezjištěným věkem

 

Obyvatelstvo podle věkových skupin, pohlaví a krajů

Nejmladší obyvatelé žili v Hlavním městě Praze, kde průměrný věk dosáhl 41,4 let, a nejstarší ve Zlínském kraji, kde tentýž věk dosáhl 43,8 let. Současně byl podíl obyvatel ve věku 65 a více let v Hlavním městě Praze nejnižší (18,4 %), naopak nejvyšší byl v Královéhradeckém kraji (22,4 %). Procentuální zastoupení dětí ve věku do 14 let včetně bylo nejvyšší ve Středočeském kraji (17,9%) a nejnižší (15,3 %) v Hlavním městě Praze a Karlovarském kraji. Ve věku 15–64 let se nacházel nejvyšší podíl obyvatel v Hlavním městě Praze (66,3 %) a nejnižší v Královéhradeckém kraji (61,9 %).

 

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obyvatelstvo celkem

Obyvatelstvo ve věku 0–14 let

Obyvatelstvo ve věku 15–64 let

Obyvatelstvo ve věku 65 a více let

Průměrný věk obyvatel (roky)

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

Česká republika

10 524 167 1 691 760 866 322 825 438 6 684 359 3 416 851 3 267 508 2 148 048 903 375 1 244 673 42,7 41,2 44,1

Hlavní město Praha

1 301 489 199 424 102 368 97 056 863 087 433 307 429 780 238 978 97 819 141 159

41,4

39,9

42,8

Středočeský kraj

1 415 277 253 185 129 540 123 645 895 370 458 202 437 168 266 722 114 704 152 018 41,6 40,4 42,8

Jihočeský kraj

631 801 101 249 51 877 49 372 395 971 201 895 194 076 134 581 58 409 76 172 43,2 41,9 44,5

Plzeňský kraj

581 445 91 003 46 475 44 528 369 496 190 107 179 389 120 946 52 296 68 650 43,0 41,7 44,3

Karlovarský kraj

279 100 42 583 21 776 20 807 177 136 91 093 86 043 59 381 25 245 34 136 43,6 42,2 45,0

Ústecký kraj

789 153 127 014 64 949 62 065 499 753 255 478 244 275 162 386 68 545 93 841 42,7 41,3 44,1

Liberecký kraj

435 254 71 365 36 516 34 849 272 731 140 296 132 435 91 158 38 646 52 512 42,7 41,3 44,2

Královéhradecký kraj

538 333 84 711 43 477 41 234 333 196 171 552 161 644 120 426 50 998 69 428 43,6 42,1 45,2

Pardubický kraj

510 036 82 755 42 417 40 338 319 764 164 638 155 126 107 517 45 880 61 637 42,9 41,4 44,4

Kraj Vysočina

497 517 79 054 40 442 38 612 312 024 161 208 150 816 106 439 45 636 60 803 43,4 42,0 44,8

Jihomoravský kraj

1 197 731 193 757 99 132 94 625 762 970 390 315 372 655 241 004 100 153 140 851 42,4 40,9 43,9

Olomoucký kraj

619 807 98 185 50 127 48 058 388 905 198 542 190 363 132 717 55 234 77 483 43,3 41,7 44,8

Zlínský kraj

564 374 87 342 44 877 42 465 354 350 181 964 172 386 122 682 50 339 72 343 43,8 42,0 45,5

Moravskoslezský kraj

1 162 850 180 133 92 349 87 784 739 606 378 254 361 352 243 111 99 471 143 640 43,3 41,7 44,9
 

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.