Mateřský jazyk

Počet obyvatel, kteří označili za svůj mateřský jazyk češtinu, dosáhl necelých 9 milionů (92,1 %). Tento počet byl v případě moravského jazyka 16,5 tisíce (0,2 %). Ze zahraničních mateřských jazyků byla nejčastěji udávána slovenština, kterou deklarovalo přes 150 tisíc obyvatel (1,5 %). Druhým nejčastěji uváděným zahraničním jazykem byla ukrajinština, kterou deklarovalo téměř 90 tisíc obyvatel (0,9 %). Romský jazyk uvedlo lehce přes 4 tisíce obyvatel a znakový jazyk téměř 1,5 tisíc obyvatel.
(Pozn.: Údaje zahrnují pouze osoby s jedním uvedeným mateřským jazykem.)
Výsledky

Obyvatelstvo podle vybraného mateřského jazyka a pohlaví v roce 20211)

Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.
 1) zahrnuje pouze osoby s jedním uvedeným mateřským jazykem

 

Obyvatelstvo podle vybraného mateřského jazyka v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo
celkem

z toho podle mateřského jazyka1)

český

moravský

slovenský

polský

německý

romský

ruský

ukrajinský

vietnamský

maďarský

anglický

nezjištěno

1991

10 302 215 9 871 518 . 239 355 52 362 40 907 24 294 . 4 882 . 20 260 . 29 655

2001

10 230 060 9 707 397 . 208 723 50 738. 41 328 23 211 18 746 . . . 3 791 76 868

2011

10 436 560 9 263 300 62 908 154 465 33 597 14 148 4 919 31 622 48 250 30 830 9 286 7 202 464 056

2021

10 524 167 8 996 475 16 523 150 738 30 183 10 151 4 280 59 560 88 873 43 822 8 533 13 997 759 394
1) zahrnuje pouze osoby s jedním uvedeným mateřským jazykem

 

Obyvatelstvo podle vybraného mateřského jazyka a krajů

Ve všech krajích byla převládajícím mateřským jazykem čeština, přičemž v Hlavním městě Praze byla mateřským jazykem pro nejnižší podíl obyvatel (82,5 %) a v Kraji Vysočina pro nejvyšší (96,7 %) podíl obyvatel. Vyšší podíl obyvatel uvádějící jako svůj mateřský jazyk moravský byl v krajích Jihomoravském (0,8 %), Zlínském (0,6 %) a Olomouckém (0,5 %). Zastoupení ve výši 2 nebo více procent dosáhl ruský jazyk v Hlavním městě Praze (2,8 %), ukrajinský jazyk v Hlavním městě Praze (2,6 %) a slovenský jazyk v Hlavním městě Praze (2,5 %).
(Pozn.: Údaje zahrnují pouze osoby s jedním uvedeným mateřským jazykem.)

 

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obyvatelstvo
celkem

z toho podle mateřského jazyka1)

český

moravský

slovenský

polský

německý

romský

ruský

ukrajinský

vietnamský

maďarský

anglický

nezjištěno

Česká republika

10 524 167 8 996 475 16 523 150 738 30 183 10 151 4 280 59 560 88 873 43 822 8 533 13 997 759 394

Hlavní město Praha

1 301 432 991 200 139 30 224 2 607 1 754 356 33 546 30 988 10 997 1 841 7 529 100 661

Středočeský kraj

1 415 463 1 221 454 94 21 599 2 210 716 445 7 870 15 869 4 575 1 299 1 587 98 617

Jihočeský kraj

631 803 560 214 65 5 880 470 570 248 1 373 3 612 2 455 359 448 43 449

Plzeňský kraj

581 436 498 888 20 7 684 672 710 239 1 891 7 113 4 144 501 272 43 198

Karlovarský kraj

279 103 224 439 14 4 173 281 1 597 140 2 288 2 223 3 883 486 99 27 355

Ústecký kraj

789 098 661 808 40 7 737 1 069 1 537 595 2 603 4 491 5 135 667 329 79 763

Liberecký kraj

435 220 370 458 27 5 296 1 400 705 310 1 095 3 924 1 421 385 241 36 645

Královéhradecký kraj

538 303 475 166 40 5 439 1 388 560 217 939 3 263 1 217 320 315 37 793

Pardubický kraj

510 037 455 729 171 4 938 652 178 221 810 3 074 1 148 252 230 32 289

Kraj Vysočina

497 661 454 501 608 3 300 256 134 124 563 2 319 853 174 146 27 548

Jihomoravský kraj

1 197 651 1 039 674 8 529 20 162 1 046 624 315 4 137 7 851 3 480 892 1 573 71 845

Olomoucký kraj

619 788 549 346 2 688 6 623 637 373 350 842 1 453 1 265 287 421 40 752

Zlínský kraj

564 331 506 223 3 197 6 859 394 112 140 518 1 329 702 171 218 32 658

Moravskoslezský kraj

1 162 841 987 375 891 20 824 17 101 581 580 1 085 1 364 2 547 899 589 86 821
1) zahrnuje pouze osoby s jedním uvedeným mateřským jazykem

 

Obyvatelstvo podle vybraného mateřského jazyka a kombinací mateřských jazyků

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Mateřský jazyk

Obyvatelé s uvedeným mateřským jazykem

výhradně

v kombinaci s dalším
mateřským jazykem1)

celkem1)

český

8 996 475 217 512 9 213 987

moravský

16 523 12 124 28 647

slovenský

150 738 74 508 225 246

polský

30 183 19 486 49 669

německý

10 151 21 605 31 756

romský

4 280 23 822 28 102

ruský

59 560 36 801 96 361

ukrajinský

88 873 34 865 123 738

vietnamský

43 822 13 586 57 408

maďarský

8 533 6 131 14 664

anglický

13 997 16 481 30 478
1) osoby, které uvedly dva mateřské jazyky, jsou započteny v obou jazycích

 

Obyvatelstvo podle mateřského jazyka a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.