Odvětví ekonomické činnosti

Více než čtvrtina (27,5 %) zaměstnaných se zjištěným odvětvím ekonomické činnosti pracovala v průmyslu a více než desetina (11,2 %) v obchodu a v odvětví oprav a údržby motorových vozidel. Třetí nejvyšší podíl zaměstnaných byl ve zdravotní a sociální péči, kde dosáhl 7,8 %. Následovali zaměstnaní ve stavebnictví a vzdělávání (shodně 6,9 %). V zemědělství, lesnictví a rybářství pracovalo již jen 3,2 % zaměstnaných se zjištěným odvětvím ekonomické činnosti.
Výsledky

Zaměstnaní podle vybraných odvětví ekonomické činnosti v roce 2021

Načítám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.

 

Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti v letech 2001 až 2021

v roce 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Zaměstnaní
celkem

z toho podle odvětví ekonomické činnosti1)

zemědělství,
lesnictví
a rybářství

průmysl2)

stavebnictví

velkoobchod
a maloobchod;
opravy a údržba
motorových

vozidel
 

doprava
a skladování
ubytování,
stravování
a pohostinství
vzdělávání zdravotní
a sociální
péče

 

nezjištěno

2001

4 766 463 213 697 1 427 548 415 027 515 126 335 017 175 277 273 079 283 679 202 570

2011

4 580 714 124 284 1 161 216 313 662 466 324 257 645 144 136 276 436 296 681 510 987

2021

5 290 071 167 161 1 441 816 364 113 589 747 318 954 190 065 362 219 408 594 41 917
1) V roce 2011 a 2021 údaje tříděny podle klasifikace ekonomických činností NACE Rev. 2 (CZ-NACE). V roce 2001 údaje tříděny dle tehdy užívané klasifikace, v některých kategoriích proto nejsou plně srovnatelné.
2) zahrnuje sekce B, C, D, E klasifikace CZ-NACE

 

Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti a podle krajů

Podíl osob se zjištěným odvětvím ekonomické činnosti zaměstnaných v průmyslu se mezi kraji pohyboval od hodnoty 9,9 % v Hlavním městě Praze po hodnotu 36,7 % v Libereckém kraji. Hlavní město Praha se tímto podílem výrazně odlišovalo, když druhý nejnižší podíl ve Středočeském kraji dosáhl 24,7 %. Velkoobchod, maloobchod a odvětví oprav a údržby motorových vozidel zaměstnávalo nejvyšší podíl osob ve Středočeském kraji (12,6 %) a nejnižší podíl v Kraji Vysočina a kraji Libereckém (shodně 10,1 %). Zaměstnaných ve zdravotní a sociální péči bylo mezi 7,1 % (kraje Středočeský a Liberecký) a 8,8 % (kraj Karlovarský). Významné mezikrajské rozdíly vykazovalo odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství, které zaměstnávalo 7,1 % zaměstnaných osob se zjištěným odvětvím ekonomické činnosti v Kraji Vysočina, ale pouhých 0,7 % osob v Hlavním městě Praze.

 

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Zaměstnaní
celkem

z toho podle odvětví ekonomické činnosti

zemědělství,
lesnictví
a rybářství

průmysl1)

stavebnictví

velkoobchod
a maloobchod;
opravy a údržba
motorových

vozidel

doprava
a skladování
ubytování,
stravování
a pohostinství
vzdělávání zdravotní
a sociální
péče

nezjištěno

Česká republika

5 290 071 167 161 1 441 816 364 113 589 747 318 954 190 065 362 219 408 594 41 917

Hlavní město Praha

733 840 5 098 71 810 43 741 86 917 41 512 33 003 51 158 54 227 7 866

Středočeský kraj

726 887 22 526 178 482 49 419 91 219 54 638 24 545 47 594 51 565 4 909

Jihočeský kraj

314 154 18 118 93 405 24 295 34 022 17 523 12 527 21 407 23 102 2 739

Plzeňský kraj

295 810 12 073 95 791 18 955 30 980 20 113 9 618 18 689 22 333 2 186

Karlovarský kraj

130 956 3 989 38 539 8 625 14 225 8 697 8 773 7 897 11 452 1 462

Ústecký kraj

369 950 9 034 114 981 27 004 37 478 27 948 12 102 24 916 30 363 3 595

Liberecký kraj

213 877 5 044 77 884 13 873 21 423 11 023 7 708 14 221 15 096 1 855

Královéhradecký kraj

266 948 11 032 85 440 17 720 29 054 14 549 9 513 18 454 22 817 1 569

Pardubický kraj

255 984 10 923 85 724 17 816 26 739 14 908 7 249 17 540 18 805 1 499

Kraj Vysočina

246 077 17 307 84 234 18 276 24 648 12 909 7 011 16 003 18 974 1 660

Jihomoravský kraj

603 968 19 096 151 961 46 109 67 331 32 759 20 868 44 502 47 114 4 190

Olomoucký kraj

301 779 11 942 90 881 21 476 33 207 18 001 9 933 22 208 25 307 2 040

Zlínský kraj

278 753 8 822 99 886 21 356 31 234 12 556 9 409 19 039 20 780 1 806

Moravskoslezský kraj

551 088 12 157 172 798 35 448 61 270 31 818 17 806 38 591 46 659 4 541
1)  zahrnuje sekce B, C, D, E klasifikace CZ-NACE

 

Obyvatelstvo podle odvětví ekonomické činnosti a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.