Plocha bytu

Počet obydlených bytů podle celkové plochy bytu byl nejvyšší v kategorii 60–79 m2. Ve Sčítání 2021 bylo takových bytů necelých 1,2 milionu a mezi všemi obydlenými byty se zjištěnou celkovou plochou měly zastoupení 29,0 %. Druhé nejčetnější byly byty o celkové rozloze 40–59 m2, které tvořily 19,3 %, a třetí byty o celkové rozloze 80–99 m2, jejichž zastoupení bylo 14,7 %.
Výsledky

Obydlené byty podle celkové plochy bytu v m2

Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.
 

 

Obydlené byty podle celkové plochy bytu v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 trvale obydlené byty, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené byty
Česká republika

Rok sčítání

Obydlené byty
celkem

v tom byty s celkovou plochou (m2)

do 39,9 40,0–59,9 60,0–79,9 80,0–99,9 100,0–119,9 120,0–149,9 150,0 a více nezjištěno

1991

3 705 681 374 410 1 001 031 1 286 793 541 502 263 628 238 317 -

2001

3 827 678 328 043 912 958 1 242 353 598 057 326 964 227 047 156 780 35 476

2011

4 104 635 327 873 708 710 974 748 603 186 369 716 316 972 337 345 466 085

2021

4 480 139 290 095 788 211 1 188 305 603 270 382 228 362 571 477 435 388 024

 

Obydlené byty podle celkové plochy bytu a podle krajů

Celková plocha bytu 60–79 m2 byla u všech obydlených bytů se známou plochou ve všech krajích nejčastější, nejvyšší podíl 34,7 % měly byty s touto plochou v Karlovarském kraji. Druhé nejrozšířenější byty podle rozlohy představovaly v sedmi krajích byty s rozlohou 40–59 m2, ve zbylých krajích to byly byty s rozlohou 80–99 m2 nebo 150 a více m2. Od zbylých krajů se mimo jiné odlišovalo Hlavní město Praha nejvyšším podílem menších bytů s plochou do 39 m2, jejichž podíl zde byl 10,8 %.

 
 
 
podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obydlené byty
celkem

v tom byty s celkovou plochou (m2)

do 39,9 40,0–59,9 60,0–79,9 80,0–99,9 100,0–119,9 120,0–149,9 150,0 a více nezjištěno

Česká republika

4 480 139 290 095 788 211 1 188 305 603 270 382 228 362 571 477 435 388 024

Hlavní město Praha

627 705 61 298 164 135 184 551 80 072 33 186 22 108 24 354 58 001

Středočeský kraj

561 642 25 979 77 556 116 653 78 201 59 989 63 148 88 746 51 370

Jihočeský kraj

265 601 13 552 35 805 76 270 38 359 24 133 23 448 31 837 22 197

Plzeňský kraj

247 030 14 839 37 382 67 731 37 394 21 383 19 986 25 578 22 737

Karlovarský kraj

125 299 9 370 23 481 38 345 15 115 7 816 7 382 9 059 14 731

Ústecký kraj

353 285 25 453 63 539 107 918 44 413 23 065 21 280 26 445 41 172

Liberecký kraj

187 627 12 895 31 041 52 616 25 696 14 582 13 888 17 475 19 434

Královéhradecký kraj

228 569 14 025 32 812 60 881 34 696 21 825 20 520 24 857 18 953

Pardubický kraj

209 133 11 868 28 698 52 605 32 546 21 009 20 538 26 232 15 637

Kraj Vysočina

195 098 8 788 27 997 45 777 27 554 20 803 20 844 30 047 13 288

Jihomoravský kraj

490 005 32 798 80 724 117 130 64 975 47 000 47 102 63 832 36 444

Olomoucký kraj

259 885 14 396 43 979 69 583 34 616 24 623 23 803 30 025 18 860

Zlínský kraj

226 219 13 154 31 774 56 949 31 291 22 909 22 756 32 288 15 098

Moravskoslezský kraj

503 041 31 680 109 288 141 296 58 342 39 905 35 768 46 660 40 102

 

Obydlené byty podle celkové plochy bytu

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.