Státní občanství

Podle Sčítání 2021 tvořili 4,7 % obyvatel cizinci. Mezi nimi byly v populaci zastoupeny nejvyšším podílem osoby se státním občanstvím Ukrajiny (1,4 %), Slovenska (0,9 %) a Vietnamu (0,5 %). Obyvatelé s cizím státním občanstvím ze zemí EU tvořili 1,5 % populace a mimo zemí EU 3,2 % populace.
(Pozn.: Údaje zahrnují pouze osoby s jedním státním občanstvím.)
Výsledky

Obyvatelstvo s cizím státním občanstvím 1)

Načítám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.
1) zahrnuje pouze osoby s jedním státním občanstvím

 

Obyvatelstvo podle vybraných státních občanství v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo
celkem

z toho podle státního občanství1)

Česká
republika

Slovensko

Německo

Polsko

Ukrajina

Rusko

Vietnam

nezjištěno

1991

10 302 215 10 079 120 166 363 . . . . . 56 732

2001

10 230 060 10 080 507 24 201 3 438 13 350 20 628 7 696 18 210 62 030

2011

10 436 560 9 924 044 82 251 14 907 16 800 116 139 31 545 52 612 60 208

2021

10 524 167 9 959 190 95 592 5 528 14 367 150 193 35 279 54 186 29 137
1) zahrnuje pouze osoby s jedním státním občanstvím

 

Obyvatelstvo podle vybraných státních občanství a krajů

Nejvyšší podíl obyvatel s cizím státním občanstvím byl v Hlavním městě Praze, kde dosáhl 13,9 %. Naproti tomu nejnižší byl tento podíl v Olomouckém a Zlínském kraji (1,7 % v obou). Hlavní město Praha se mezi kraji dále odlišovalo nejvyšším zastoupením cizinců slovenského (1,9 %), ukrajinského (4,2 %) a ruského (1,8 %) státního občanství.
 

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obyvatelstvo
celkem

z toho podle státního občanství1)

Česká
republika

Slovensko

Německo

Polsko

Ukrajina

Rusko

Vietnam

nezjištěno

Česká republika

10 524 167 9 959 190 95 592 5 528 14 367 150 193 35 279 54 186 29 137

Hlavní město Praha

1 301 432 1 094 645 24 145 1 652 2 162 54 233 22 724 12 671 11 395

Středočeský kraj

1 415 463 1 331 708 18 318 620 2 211 26 406 4 158 5 734 3 132

Jihočeský kraj

631 803 610 554 3 285 307 320 6 473 516 3 104 715

Plzeňský kraj

581 436 544 223 6 496 540 701 11 408 552 5 331 2 030

Karlovarský kraj

279 103 261 535 1 771 612 216 3 394 1 607 4 917 493

Ústecký kraj

789 098 759 723 3 928 505 818 6 829 1 162 6 624 707

Liberecký kraj

435 220 414 037 3 705 202 1 199 6 265 516 1 824 633

Královéhradecký kraj

538 303 521 341 2 601 148 1 365 5 545 304 1 599 1 019

Pardubický kraj

510 037 492 450 3 297 82 658 5 515 222 1 476 842

Kraj Vysočina

497 661 486 194 1 936 85 192 3 891 180 1 101 493

Jihomoravský kraj

1 197 651 1 143 027 12 698 362 742 12 870 2 343 4 191 4 995

Olomoucký kraj

619 788 607 394 2 658 125 461 2 517 310 1 597 932

Zlínský kraj

564 331 553 101 3 607 93 263 2 377 221 834 586

Moravskoslezský kraj

1 162 841 1 139 258 7 147 195 3 059 2 470 464 3 183 1 165
1) zahrnuje pouze osoby s jedním státním občanstvím

 

Obyvatelstvo podle státního občanství a pohlaví v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo celkem

Obyvatelstvo s českým státním občanstvím1)

Obyvatelstvo s cizím státním občanstvím1)

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

1991

10 302 215 4 999 935 5 302 280 10 079 120 4 890 871 5 188 249 . . .

2001

10 230 060 4 982 071 5 247 989 10 080 507 4 902 162 5 178 345 124 608 66 514 58 094

2011

10 436 560 5 109 766 5 326 794 9 924 044 4 817 652 5 106 392 422 276 242 303 179 973

2021

10 524 167 5 186 548 5 337 619 9 959 190 4 880 741 5 078 449 490 194 267 710 222 484
1) zahrnuje pouze osoby s jedním státním občanstvím

 

 

Obyvatelstvo podle státního občanství, pohlaví a krajů

 
podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obyvatelstvo celkem

Obyvatelstvo s českým státním občanstvím1)

Obyvatelstvo s cizím státním občanstvím1)

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

Česká republika

10 524 167 5 186 548 5 337 619 9 959 190 4 880 741 5 078 449 490 194 267 710 222 484

Hlavní město Praha

1 301 432 633 449 667 983 1 094 645 525 440 569 205 177 113 93 145 83 968

Středočeský kraj

1 415 463 702 541 712 922 1 331 708 655 896 675 812 73 497 41 320 32 177

Jihočeský kraj

631 803 312 168 319 635 610 554 300 369 310 185 18 970 10 660 8 310

Plzeňský kraj

581 436 288 879 292 557 544 223 268 527 275 696 32 576 18 007 14 569

Karlovarský kraj

279 103 138 110 140 993 261 535 128 902 132 633 15 259 8 020 7 239

Ústecký kraj

789 098 388 965 400 133 759 723 372 717 387 006 25 707 14 355 11 352

Liberecký kraj

435 220 215 420 219 800 414 037 204 404 209 633 18 986 9 949 9 037

Královéhradecký kraj

538 303 266 017 272 286 521 341 256 767 264 574 14 678 8 122 6 556

Pardubický kraj

510 037 252 946 257 091 492 450 242 858 249 592 15 571 9 037 6 534

Kraj Vysočina

497 661 247 368 250 293 486 194 240 803 245 391 10 322 5 992 4 330

Jihomoravský kraj

1 197 651 589 553 608 098 1 143 027 559 359 583 668 46 403 25 849 20 554

Olomoucký kraj

619 788 303 895 315 893 607 394 297 057 310 337 10 423 5 900 4 523

Zlínský kraj

564 331 277 146 287 185 553 101 270 829 282 272 9 818 5 613 4 205

Moravskoslezský kraj

1 162 841 570 091 592 750 1 139 258 556 813 582 445 20 871 11 741 9 130
1) zahrnuje pouze osoby s jedním státním občanstvím

 

 

Obyvatelstvo podle státního občanství a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.