Státní občanství

Podle Sčítání 2021 tvořili 4,7 % obyvatel cizinci. Mezi nimi byly v populaci zastoupeny nejvyšším podílem osoby se státním občanstvím Ukrajiny (1,4 %), Slovenska (0,9 %) a Vietnamu (0,5 %). Obyvatelé s cizím státním občanstvím ze zemí EU tvořili 1,6 % populace a mimo zemí EU 3,2 % populace.
Výsledky

Obyvatelstvo s cizím státním občanstvím 1)

Načítám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.
1) v roce 2001 a 2011 zahrnuje pouze osoby s jedním státním občanstvím

 

Obyvatelstvo podle státního občanství a pohlaví v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo celkem

Obyvatelstvo s českým státním občanstvím1)

Obyvatelstvo s cizím státním občanstvím1)

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

1991

10 302 215 4 999 935 5 302 280 10 079 120 4 890 871 5 188 249 . . .

2001

10 230 060 4 982 071 5 247 989 10 080 507 4 902 162 5 178 345 124 608 66 514 58 094

2011

10 436 560 5 109 766 5 326 794 9 924 044 4 817 652 5 106 392 422 276 242 303 179 973

2021

10 524 167 5 186 548 5 337 619 9 998 510 4 899 007 5 099 503 496 250 271 337 224 913
1) v letech 1991–2011 zahrnuty pouze osoby s jedním státním občanstvím

 

Obyvatelstvo podle státního občanství, pohlaví a krajů

 
podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obyvatelstvo celkem

Obyvatelstvo s českým státním občanstvím

Obyvatelstvo s cizím státním občanstvím

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

Česká republika

10 524 167 5 186 548 5 337 619 9 998 510 4 899 007 5 099 503 496 250 271 337 224 913

Hlavní město Praha

1 301 432 633 449 667 983 1 109 566 532 394 577 172 180 387 95 016 85 371

Středočeský kraj

1 415 463 702 541 712 922 1 337 760 658 729 679 031 74 540 41 953 32 587

Jihočeský kraj

631 803 312 168 319 635 611 955 301 014 310 941 19 128 10 756 8 372

Plzeňský kraj

581 436 288 879 292 557 546 497 269 536 276 961 32 906 18 209 14 697

Karlovarský kraj

279 103 138 110 140 993 263 148 129 674 133 474 15 445 8 118 7 327

Ústecký kraj

789 098 388 965 400 133 762 366 373 978 388 388 25 964 14 539 11 425

Liberecký kraj

435 220 215 420 219 800 415 389 204 971 210 418 19 187 10 082 9 105

Královéhradecký kraj

538 303 266 017 272 286 522 536 257 280 265 256 14 744 8 163 6 581

Pardubický kraj

510 037 252 946 257 091 493 471 243 267 250 204 15 722 9 141 6 581

Kraj Vysočina

497 661 247 368 250 293 486 797 241 058 245 739 10 370 6 029 4 341

Jihomoravský kraj

1 197 651 589 553 608 098 1 146 119 560 905 585 214 46 511 25 918 20 593

Olomoucký kraj

619 788 303 895 315 893 608 348 297 449 310 899 10 499 5 951 4 548

Zlínský kraj

564 331 277 146 287 185 553 853 271 174 282 679 9 889 5 655 4 234

Moravskoslezský kraj

1 162 841 570 091 592 750 1 140 705 557 578 583 127 20 958 11 807 9 151

 

Obyvatelstvo podle cizího státního občanství, pohlaví a krajů

 
podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obyvatelstvo celkem

Obyvatelstvo
s cizím státním občanstvím
ze zemí EU

Obyvatelstvo
s cizím státním občanstvím
mimo země EU

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

Česká republika

10 524 167 5 186 548 5 337 619 162 846 89 027 73 819 333 404 182 310 151 094

Hlavní město Praha

1 301 432 633 449 667 983 46 333 25 128 21 205 134 054 69 888 64 166

Středočeský kraj

1 415 463 702 541 712 922 27 691 15 342 12 349 46 849 26 611 20 238

Jihočeský kraj

631 803 312 168 319 635 5 877 3 296 2 581 13 251 7 460 5 791

Plzeňský kraj

581 436 288 879 292 557 12 411 6 968 5 443 20 495 11 241 9 254

Karlovarský kraj

279 103 138 110 140 993 3 826 2 138 1 688 11 619 5 980 5 639

Ústecký kraj

789 098 388 965 400 133 7 118 3 992 3 126 18 846 10 547 8 299

Liberecký kraj

435 220 215 420 219 800 6 828 3 353 3 475 12 359 6 729 5 630

Královéhradecký kraj

538 303 266 017 272 286 4 955 2 487 2 468 9 789 5 676 4 113

Pardubický kraj

510 037 252 946 257 091 5 746 3 247 2 499 9 976 5 894 4 082

Kraj Vysočina

497 661 247 368 250 293 3 286 1 918 1 368 7 084 4 111 2 973

Jihomoravský kraj

1 197 651 589 553 608 098 18 091 10 058 8 033 28 420 15 860 12 560

Olomoucký kraj

619 788 303 895 315 893 4 186 2 309 1 877 6 313 3 642 2 671

Zlínský kraj

564 331 277 146 287 185 4 763 2 548 2 215 5 126 3 107 2 019

Moravskoslezský kraj

1 162 841 570 091 592 750 11 735 6 243 5 492 9 223 5 564 3 659

 

Obyvatelstvo podle vybraných státních občanství v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo
celkem

z toho podle státního občanství1)

Česká
republika

Slovensko

Německo

Polsko

Ukrajina

Rusko

Vietnam

nezjištěno

1991

10 302 215 10 079 120 166 363 . . . . . 56 732

2001

10 230 060 10 080 507 24 201 3 438 13 350 20 628 7 696 18 210 62 030

2011

10 436 560 9 924 044 82 251 14 907 16 800 116 139 31 545 52 612 60 208

2021

10 524 167 9 998 510 95 821 5 615 14 450 150 505 35 785 54 256 29 137
1) v letech 1991–2011 zahrnuty pouze osoby s jedním státním občanstvím

 

Obyvatelstvo podle vybraných státních občanství a krajů

Nejvyšší podíl obyvatel s cizím státním občanstvím byl v Hlavním městě Praze, kde dosáhl 13,9 %. Naproti tomu nejnižší byl tento podíl v Olomouckém kraji (1,7 %). Hlavní město Praha se mezi kraji dále odlišovalo nejvyšším zastoupením cizinců slovenského (1,9 %), ukrajinského (4,2 %) a ruského (1,8 %) státního občanství.

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obyvatelstvo
celkem

z toho podle státního občanství

Česká
republika

Slovensko

Německo

Polsko

Ukrajina

Rusko

Vietnam

nezjištěno

Česká republika

10 524 167 9 998 510 95 821 5 615 14 450 150 505 35 785 54 256 29 137

Hlavní město Praha

1 301 432 1 109 566 24 239 1 702 2 207 54 408 23 021 12 685 11 395

Středočeský kraj

1 415 463 1 337 760 18 373 632 2 227 26 491 4 244 5 740 3 132

Jihočeský kraj

631 803 611 955 3 292 307 322 6 487 526 3 107 715

Plzeňský kraj

581 436 546 497 6 505 546 704 11 412 558 5 336 2 030

Karlovarský kraj

279 103 263 148 1 773 622 217 3 397 1 645 4 926 493

Ústecký kraj

789 098 762 366 3 939 507 819 6 839 1 191 6 639 707

Liberecký kraj

435 220 415 389 3 712 202 1 200 6 269 526 1 828 633

Královéhradecký kraj

538 303 522 536 2 604 148 1 369 5 547 306 1 602 1 019

Pardubický kraj

510 037 493 471 3 313 83 661 5 526 224 1 482 842

Kraj Vysočina

497 661 486 797 1 937 85 193 3 893 184 1 103 493

Jihomoravský kraj

1 197 651 1 146 119 12 701 365 743 12 871 2 348 4 192 4 995

Olomoucký kraj

619 788 608 348 2 666 126 461 2 517 313 1 598 932

Zlínský kraj

564 331 553 853 3 613 94 264 2 377 223 835 586

Moravskoslezský kraj

1 162 841 1 140 705 7 154 196 3 063 2 471 476 3 183 1 165

 

Obyvatelstvo podle státního občanství a území

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.