Státní občanství

Podle Sčítání 2021 tvořili 4,7 % obyvatel cizinci. Mezi nimi byly v populaci zastoupeny nejvyšším podílem osoby se státním občanstvím Ukrajiny (1,4 %), Slovenska (0,9 %) a Vietnamu (0,5 %). Obyvatelé s cizím státním občanstvím ze zemí EU tvořili 1,5 % populace a mimo zemí EU 3,2 % populace.
(Pozn.: Údaje zahrnují pouze osoby s jedním státním občanstvím.)
Výsledky

Obyvatelstvo s cizím státním občanstvím 1)

FusionCharts XT se zobrazi zde!
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.
1) zahrnuje pouze osoby s jedním státním občanstvím

 

Obyvatelstvo podle státního občanství a pohlaví v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Obyvatelstvo celkem

Obyvatelstvo s českým státním občanstvím1)

Obyvatelstvo s cizím státním občanstvím1)

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

1991

10 302 215 4 999 935 5 302 280 10 079 120 4 890 871 5 188 249 . . .

2001

10 230 060 4 982 071 5 247 989 10 080 507 4 902 162 5 178 345 124 608 66 514 58 094

2011

10 436 560 5 109 766 5 326 794 9 924 044 4 817 652 5 106 392 422 276 242 303 179 973

2021

10 524 167 5 186 548 5 337 619 9 958 913 4 880 602 5 078 311 490 438 267 876 222 562
1) zahrnuje pouze osoby s jedním státním občanstvím

 

 

Obyvatelstvo podle státního občanství, pohlaví a krajů

Nejvyšší podíl obyvatel s cizím státním občanstvím byl v Hlavním městě Praze, kde dosáhl 13,9 %. Naproti tomu nejnižší byl tento podíl v Olomouckém a Zlínském kraji (1,7 % v obou). Hlavní město Praha se mezi kraji dále odlišovalo nejvyšším zastoupením cizinců slovenského (1,9 %), ukrajinského (4,2 %) a ruského (1,8 %) státního občanství.

 

 
podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obyvatelstvo celkem

Obyvatelstvo s českým státním občanstvím1)

Obyvatelstvo s cizím státním občanstvím1)

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

Česká republika

10 524 167 5 186 548 5 337 619 9 958 913 4 880 602 5 078 311 490 438 267 876 222 562

Hlavní město Praha

1 301 489 633 494 667 995 1 094 600 525 434 569 166 177 206 93 210 83 996

Středočeský kraj

1 415 277 702 446 712 831 1 331 499 655 791 675 708 73 518 41 339 32 179

Jihočeský kraj

631 801 312 181 319 620 610 550 300 378 310 172 18 974 10 665 8 309

Plzeňský kraj

581 445 288 878 292 567 544 206 268 517 275 689 32 577 18 006 14 571

Karlovarský kraj

279 100 138 114 140 986 261 519 128 901 132 618 15 278 8 034 7 244

Ústecký kraj

789 153 388 972 400 181 759 704 372 685 387 019 25 745 14 373 11 372

Liberecký kraj

435 254 215 458 219 796 414 069 204 440 209 629 18 999 9 959 9 040

Královéhradecký kraj

538 333 266 027 272 306 521 360 256 769 264 591 14 687 8 124 6 563

Pardubický kraj

510 036 252 935 257 101 492 452 242 850 249 602 15 568 9 035 6 533

Kraj Vysočina

497 517 247 286 250 231 486 050 240 722 245 328 10 320 5 989 4 331

Jihomoravský kraj

1 197 731 589 600 608 131 1 143 079 559 393 583 686 46 437 25 872 20 565

Olomoucký kraj

619 807 303 903 315 904 607 413 297 062 310 351 10 431 5 909 4 522

Zlínský kraj

564 374 277 180 287 194 553 146 270 865 282 281 9 821 5 614 4 207

Moravskoslezský kraj

1 162 850 570 074 592 776 1 139 266 556 795 582 471 20 877 11 747 9 130
1) zahrnuje pouze osoby s jedním státním občanstvím

 

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.