Počet závislých dětí

V hospodařících domácnostech tvořených jednou rodinou žilo podle výsledků Sčítání 2021 téměř 2,1 mil. závislých dětí, což v průměru představovalo 0,75 závislého dítěte na jednu hospodařící domácnost tohoto typu.

Ve více než polovině hospodařících domácností tvořených jednou rodinou (54 %) nežilo žádné závislé dítě. Druhou nejčetnější skupinou byly domácnosti s jedním závislým dítětem, které tvořily přes pětinu ze všech hospodařících domácností tvořených jednou rodinou (22 %). S narůstajícím počtem závislých dětí se četnost těchto domácností ve společnosti snižovala – se třemi a více závislými dětmi jich bylo již jen 4 %.
Výsledky

Hospodařící domácnosti tvořené jednou rodinou podle počtu závislých dětí v roce 2021

Nahrávám data grafu... Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu zvýraznit.

 

Hospodařící domácnosti tvořené jednou rodinou podle počtu závislých dětí v letech 2011 až 2021

 
 
podle obvyklého pobytu
Česká republika

Rok sčítání

Hospodařící
domácnosti
tvořené 1 rodinou
celkem

v tom podle počtu závislých dětí

Počet
závislých
dětí
celkem
Průměrný
počet
závislých dětí
v domácnosti

0

1

2

3 a více

2011

2 667 867 1 508 420 619 070 460 811 79 566 1 794 645 0,67

2021

2 773 930 1 503 696 611 453 542 619 116 162 2 071 651 0,75

 

Hospodařící domácnosti tvořené jednou rodinou podle počtu závislých dětí a podle krajů

Nejvyšší absolutní počet závislých dětí v hospodařících domácnostech tvořených jednou rodinou žil ve Středočeském kraji (přes 300 tisíc) a také průměrný počet závislých dětí zde byl s odstupem od ostatních krajů nejvyšší a to 0,81 závislého dítěte. Vyšší hodnoty než je celorepublikový průměr dosahoval průměrný počet závislých dětí v hospodařících domácnostech tvořených jednou rodinou ještě v kraji Libereckém (0,76). Ve Středočeském kraji byl zároveň zaznamenán nejnižší podíl rodinných domácností bez závislých dětí (51 %).

Ostatní kraje se pohybovaly na republikovém průměru či pod ním. Nejnižší hodnota průměrného počtu závislých dětí byla zjištěna v Plzeňském kraji (0,71), který následoval kraj Karlovarský (0,72). Nejvyšší zastoupení hospodařících domácností tvořených jednou rodinou bez závislých dětí bylo zjištěno v kraji Vysočina (57 %).

 

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Hospodařící
domácnosti
tvořené 1 rodinou
celkem

v tom podle počtu závislých dětí

Počet
závislých
dětí
celkem
Průměrný
počet
závislých dětí
v domácnosti

0

1

2

3 a více

Česká republika

2 773 930 1 503 696 611 453 542 619 116 162 2 071 651 0,75

Hlavní město Praha

323 764 171 263 78 248 62 697 11 556 240 059 0,74

Středočeský kraj

376 494 191 654 85 490 82 327 17 023 304 284 0,81

Jihočeský kraj

169 007 92 846 35 750 33 232 7 179 125 218 0,74

Plzeňský kraj

155 522 86 441 34 093 29 567 5 421 110 679 0,71

Karlovarský kraj

72 498 39 514 17 706 12 467 2 811 51 936 0,72

Ústecký kraj

207 583 110 131 51 815 36 874 8 763 154 975 0,75

Liberecký kraj

115 005 61 383 26 364 22 310 4 948 87 093 0,76

Královéhradecký kraj

144 387 80 296 30 127 27 961 6 003 105 328 0,73

Pardubický kraj

136 628 75 051 28 091 27 386 6 100 102 518 0,75

Kraj Vysočina

132 891 75 673 24 458 26 109 6 651 98 136 0,74

Jihomoravský kraj

313 064 171 027 66 202 62 620 13 215 233 837 0,75

Olomoucký kraj

166 342 91 951 35 042 32 441 6 908 122 354 0,74

Zlínský kraj

150 510 84 728 29 913 29 251 6 618 109 666 0,73

Moravskoslezský kraj

310 235 171 738 68 154 57 377 12 966 225 568 0,73

 

Domácnosti podle počtu závislých dětí

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
  • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
    Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
  • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
    Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
  • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
  • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.