Využití získaných dat

 

● Komu a jak výsledky slouží

V nadnárodním měřítku:

 • ke srovnávání ČR se státy EU a se zeměmi OECD
 • při přípravě operačních programů fondů EU

Ve státní správě a samosprávě:

 • pro přerozdělování rozpočtových prostředků krajům a obcím
 • v oblasti politiky zaměstnanosti a opatření na trhu práce
 • pro plánování veřejné dopravy nebo nových školek
 • v koncepci zabezpečení péče pro seniory

Ve školství a výzkumu:

 • s výsledky pracují vysoké školy, vědecká či výzkumná pracoviště a také studenti

V podnikatelské sféře:

 • např. při plánování výstavby průmyslových zón

● Jak se zúročilo poslední sčítání (2011)

 • při přípravě významných zakázek
  (výstavba metra trasy D nebo dotační programy Zelená úsporám a Nová zelená úsporám)
 • pro tvorbu povodňových plánů obcí nebo návrhů protipovodňových opatření