Využití dat

 

Když něco nemůžete změřit, nemůžete to ani řídit (P. Drucker). Je těžko představitelné, že by veřejné instituce, respektive obecně celá společnost jako taková mohla smysluplně organizovaně fungovat, aniž by o sobě měla ucelené informace. Proto se sčítání v různých formách provádí od starověku dodnes, a to po celém světě, od nejchudších až po ekonomicky nejvyspělejší země.