Výsledná cena IT systému pro online fázi Sčítání 2021 je nižší

11. dubna 2022

Dnešním dnem byla uzavřena událost spojená s omezením funkčnosti a provozními obtížemi IT systému při zahájení sčítání lidu, domů a bytů. Český statistický úřad zaplatí společnosti OKsystem a.s. o 1 877 436 korun méně, než je částka, na kterou by měla nárok, pokud by k dané události nedošlo. Dodavateli tak nebude uhrazena celá cena plnění vyplývající ze smlouvy.

K předmětné události došlo na samém počátku Sčítání 2021 dne 27. března loňského roku a provozní potíže online sběru dat trvaly 12 hodin. Šlo přitom o jediné obtíže systému, ke kterým za celou dobu provozu online sčítání došlo.

Elektronicky se sečetlo plných 85 % obyvatel, přičemž podle průzkumu agentury Kantar z ledna 2021 uvažovalo o online formě sečtení 71 % lidí. Celkem bylo odevzdáno 4 217 261 elektronických a 816 221 listinných sčítacích formulářů. Pro přihlášení do elektronického formuláře využilo 64 % uživatelů počítač a 36 % mobilní telefon nebo tablet. Online sčítací formuláře byly připraveny v 7 jazykových mutacích.

Po ukončení reálného provozu systému bylo v souladu se smlouvou zahájeno akceptační řízení této fáze projektu. V jeho průběhu bylo provedeno podrobné posouzení a prošetření jak ze strany ČSÚ, tak ze strany externích subjektů. Za tímto účelem bylo v rámci akceptačního řízení provedeno i odborné znalecké posouzení události. Současně bylo provedeno také odborné právní posouzení možných dalších postupů. Z expertních analýz a následných jednání vyplynulo, že nelze jednoznačně a nesporně určit míru zavinění několikahodinového výpadku v první den sčítání, při jehož vzniku působila řada faktorů. Se zapojením právních zástupců nicméně dospěly obě strany k dohodě, jejímž výsledkem je poskytnutí významné slevy z ceny plnění.

„Výsledkem akceptačního řízení a následné série jednání je dohoda stran o slevě z ceny plnění ve výši 1 877 436 korun včetně DPH. Za fázi online sběru dat tak Český statistický úřad místo 10 018 800 korun vyplývajících ze smlouvy zaplatí jen 8 141 364 korun včetně DPH,“ říká Libor Svoboda, nositel projektu Sčítání 2021.

Sčítání 2021 začalo tzv. rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. března a skončilo v úterý 11. května 2021. Jednalo se o historicky první sčítání lidu v naší historii, které bylo primárně koncipováno jako online. Základní data ze sčítání lidu, která Český statistický úřad zveřejnil v lednu 2022, jsou nyní uživatelům k dispozici až do úrovně obcí ve formátu otevřených dat. Veškeré aktuální informace včetně tabulek a kartogramů do úrovně krajů jsou uvedeny na webu www.scitani.cz, podrobnější údaje pak ve Veřejné databázi ČSÚ.

 

Kontakt:
Jan Cieslar

tiskový mluvčí Českého statistického úřadu
+420 604 149 190

jan.cieslar@czso.cz