Výsledky

Podle výsledků Sčítání 2021 žilo v Česku 10 524 167  obyvatel, oproti předchozímu sčítání v roce 2011 o  87,6 tis.  více. Průměrný věk byl  42,7  let a mezi sečtenými bylo  50,7 %  žen a  49,3 %  mužů. Obyvatelé s cizím státním občanstvím se podíleli na celkové populaci Česka  4,7 %  a k české, moravské nebo slezské národnosti se hlásilo více než  6,4 mil.  osob. Počet vysokoškolsky vzdělaných přesáhl 1,5 mil. Příslušnost k církvi či náboženské společnosti deklarovalo necelých 1,4 mil. obyvatel, naopak odpověď bez náboženské víry zvolilo více než 5 mil. obyvatel.


Výsledky minulých sčítání


Výsledky

Vyberte kraj na mapě
Vyberte kraj na mapě

Data byla aktualizována k 02. 03. 2023