Soupis obyvatelstva v letech 1946 a 1947

Provedení soupisu obyvatelstva si vynutily především velké poválečné změny. Nebylo totiž možné čekat až na výsledky uvažovaného sčítání lidu v roce 1950. Soupis proběhl na Slovensku ke 4. říjnu 1946 a v českých zemích k 22. květnu 1947. Nutno poznamenat, že nešlo o sčítání v pravém slova smyslu.

Více na webu ČSÚ.

Soupis obyvatelstva v letech 1946 a 1947