Sčítání znamená šanci zjistit, jak skutečně bydlí senioři a kolik jich žije v domovech pro seniory
Sčítání znamená šanci zjistit, jak skutečně bydlí senioři a kolik jich žije v domovech pro seniory
Sčítání může být impulzem pro rozvoj pečovatelských služeb a aktivit určených seniorům
Sčítání může být impulzem pro rozvoj pečovatelských služeb a aktivit určených seniorům
Sčítání umožňuje srovnat kvalitu života seniorů podle věku i regionů
Sčítání umožňuje srovnat kvalitu života seniorů podle věku i regionů