Sčítání pomáhá všem

Sčítání je tradiční součástí statistiky v každé zemi. Na našem území se koná už od roku 1869. Probíhá každých 10 let, stejně jako ve většině ostatních zemí. Díky tomu výsledky umožňují srovnání současného stavu naší země s minulostí i se zbytkem světa. Význam sčítání je naprosto zásadní i pro naši budoucnost. Výsledky ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování aktivit výzkumných či vědeckých pracovišť. V konečném důsledku ovlivňují život každého z nás. Poskytují obrázek o ekonomické činnosti obyvatel a ve spojení s údaji o vzdělání, bydlení či složení domácností umožňují analyzovat například situaci čerstvých absolventů, samoživitelů, lidí, kteří ztratili práci před důchodem, pracujících seniorů či lidí bez příjmu. Data jsou podkladem pro analýzy trhu práce či dopravy v konkrétních lokalitách. Pomáhají při tvorbě nových pracovních míst, nabídky služeb nebo programů podpory sociálně slabších.

   Sčítání znamená šanci získat cenné informace o obyvatelstvu, které se jinak zjistit nedají
  Sčítání může být impulsem pro rozhodování, co je třeba zlepšit
  Sčítání umožňuje srovnat, jak se mění kvalita života

 

<h2>Sčítání pomáhá všem</h2>
Sčítání znamená šanci získat cenné informace o obyvatelstvu, které se jinak zjistit nedají
Sčítání znamená šanci získat cenné informace o obyvatelstvu, které se jinak zjistit nedají
Sčítání může být impulzem pro rozhodování, co je třeba zlepšit
Sčítání může být impulzem pro rozhodování, co je třeba zlepšit
Sčítání umožňuje srovnat, jak se mění kvalita života
Sčítání umožňuje srovnat, jak se mění kvalita života