Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 se uskutečnilo v souladu s metodickými doporučeními OSN a Eurostatu formou sebesčítání. To znamená, že každá osoba vyplňovala sčítací formulář za sebe, za své děti, případně i za další osoby domácnosti.

Více na webu ČSÚ.

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001