První Československé sčítání lidu 1921

V roce 1919 byl založen Státní úřad statistický jako nový orgán pověřený celostátními statistickými šetřeními. Jedním z nejdůležitějších bylo sčítání lidu. Nově vzniklá Československá republika potřebovala znát co nejpodrobnější demografická data nově vytvořeného státu.

Více na webu ČSÚ.

První Československé sčítání lidu 1921