Prodloužení online sčítání především zohledňuje epidemickou situaci

1. dubna 2021

Díky prodloužení online fáze sčítání v době nepříznivé pandemické situace budou mít lidé šest týdnů na to se rozhodnout, zda vyplní formulář v elektronické nebo listinné podobě. Přestože se původně uvažovalo o bezkontaktním sčítání po dobu 14 dní, nakonec byla tato možnost prodloužena až do 11. května. Více než měsíční prodloužení se odráží i v požadavku na zajištění služeb informačního systému.

Největší statistické šetření v zemi stojí na využití rozsáhlých informačních systémů pro online sběr dat, koordinaci se sběrem listinných formulářů a následném zpracování s využitím údajů z celkem devíti dalších administrativních zdrojů. Aby se lidé mohli sečíst online, vznikla aplikace IS ONLINE, která umožňuje splnit zákonnou povinnost prostřednictvím webového formuláře dostupného přes prohlížeč nebo s využitím mobilní aplikace. Její vývoj a správu zajišťuje firma OKsystem, která vzešla z otevřeného výběrového řízení.

Smluvní cena za dodání informačního systému byla 27,5 milionu Kč, přičemž dle zadávací dokumentace měl být systém využíván 14 dní. „V souladu se závěry opakovaného projednávání příprav projektu Sčítání 2021 na Ústředním krizovém štábu a s Ministerstvem zdravotnictví jsme se již během února začali vzhledem k nepříznivé epidemické situaci připravovat na variantu, kdy bude nutné online fázi sčítání prodloužit. Chtěli jsme tak dle doporučení hygieniků skutečně minimalizovat osobní kontakty při terénním došetření a neohrozit celý projekt sčítání,” upřesňuje Libor Svoboda, nositel projektu Sčítání 2021.

S ohledem na objektivní potřebu prodloužení možnosti sečíst se online vznikl dodatečný požadavek na zajištění systému o další měsíc. Z toho důvodu byl se společností OKsystem uzavřen dodatek na částku maximálně 5 milionů korun. Stejný dodatek by byl uzavřen i v případě, že by ve výběrovém řízení zvítězil jiný uchazeč.

Tyto výdaje nijak nesouvisí s omezením dostupnosti online formuláře během prvního dne sčítání, ale se snahou umožnit veřejnosti bezpečnější možnost sečtení se po celou dobu sčítání, která je ovlivněna epidemickou situací.

Provozní problémy systému, které nastaly v sobotu 27. března, pouze urychlily zveřejnění informace o prodloužení online sčítání, které bylo v rámci informační kampaně původně plánováno na konec první dubnové dekády. Konečné vyúčtování s dodavateli bude provedeno až po ukončení sčítání, kdy bude zpětně vyhodnocena i kvalita plnění všech požadavků zadavatele projektu.

 

 Kontakt:
Jolana Voldánová
tisková mluvčí Sčítání 2021
+420 704 659 357
jolana.voldanova@scitani.cz