Proč je sčítání jedinečné

 

 • UNIKÁTNÍ ÚDAJE
  Sčítání nabídne podrobný popis důležitých demografických a socioekonomických charakteristik obyvatelstva a bydlení. Výstupní data budou zcela unikátní, nejsou totiž dostupná z žádných jiných zdrojů. Jako jediná poskytnou informace na regionální i místní úrovni např. o struktuře domácností, o dojížďce do zaměstnání a do škol.
 • ÚZEMNÍ DETAIL
  Sčítání lidu přináší údaje za nejmenší územní detail, které nelze jinde získat. K dispozici budou údaje až do úrovně obcí a městských částí, což v době, kdy narůstají geografické rozdíly, je obzvlášť ceněné.
 • ROZHODOVÁNÍ
  Zjišťované údaje slouží jako informační zdroj nejen veřejné správě, ale i komerčním subjektům, vysokým školám nebo vědeckým a výzkumným pracovištím. Výsledky sčítání jsou podkladem například při přípravě rozvojových programů bydlení, plánování rozvoje infrastruktury nebo sítí služeb. Jsou také důležitým zdrojem pro stanovení váhy hlasů v Radě EU, Jsou využívány pro plnění a hodnocení mezinárodních závazků České republiky.
 • SROVNATELNOST
  Hodnota sčítání lidu je také v tom, že je obsahově stabilní. Tytéž základní údaje se zjišťují teď, stejně jako se zjišťovaly před 100 lety. Umožňuje tak srovnání, jak jsme žili a jak žijeme nyní. Navíc sčítání je ve všech zemích podobné, což umožňuje mezinárodní srovnatelnost údajů.
 • GEOREFERENCOVÁNÍ
  Významnou inovací bude mnohem širší paleta využití tzv. georeferencovaných dat, která umožní různé druhy analýz podle libovolně definovaných území nebo ve stanovené celoevropské čtvercové síti. Tato data najdou využití např. v otázkách dopravní dostupnosti nemocnic či pohotovostí, v mapování zázemí průmyslových zón nebo záplavových oblastí.