Sčítání pomáhá všem

Sčítání lidu, domů a bytů je tradiční a nedílnou součástí systému úředních statistik v každé zemi. Podobně jako je tomu na našem území již od roku 1869, i ve většině zemí světa se koná pravidelně každých 10 let. Díky tomu výsledky sčítání umožňují srovnání současného stavu naší země s minulostí i se zbytkem světa. Naprosto zásadní je význam sčítání pro naši budoucnost. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

   Sčítání znamená šanci na cenné informace, které se jinak zjistit nedají
  Sčítání může být impulsem pro rozhodování, co je třeba dělat
  Sčítání usnadňuje srovnat, zda, jak a kde stoupá kvalita života

 

Děti

Sčítání dává dětem šanci pomoci starším v online světě
Sčítání může být impulsem pro změny, které dětem zajistí lepší budoucnost
Sčítání usnadňuje srovnat, kde jsme v technologiích napřed, a kde je potřeba přidat

Nastupující generace
Rodiny s předškoláky
Rodiny se školáky
Senioři
Zaměstnanci
Vysokoškoláci
Podnikatelé
Živnostníci a řemeslníci
Menšiny a cizinci