Předchůdci moderních sčítání

Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II. Z jiných pramenů je zřejmé, že soupisy prováděné na našem území od středověku sledovaly především vojenské a daňové účely.

Více na webu ČSÚ.

Předchůdci moderních sčítání