Polovina obyvatel Česka žila při Sčítání 2021 ve svém rodišti

ČSÚ zveřejnil z výsledků Sčítání 2021 dva nové údaje poskytující bližší pohled na rozmístění a migraci obyvatel – místo bydliště v době narození a místo bydliště 1 rok před sčítáním.

Kromě místa obvyklého pobytu k datu sčítání, které je základním údajem pro územní třídění všech údajů ze sčítání, se ČSÚ při Sčítání 2021 dotazoval všech obyvatel také na místo jejich bydliště 1 rok před sčítáním a místo bydliště v době jejich narození, tj. první místo, kde žili po narození.

Porovnání údaje o místě bydliště v době narození a místě bydliště při sčítání poskytuje zajímavý obraz o migraci obyvatel během jejich života, tedy v dlouhodobém pohledu.  Polovina (50,4 %) z obyvatel Česka, kteří bydliště v době narození uvedli, žila v době narození ve stejné obci jako při Sčítání 2021. Dalších 14,6 % obyvatel uvedlo jako bydliště v době narození jinou obec stejného okresu a 17,1 % obyvatel pak jiný kraj. Bydliště v době narození v zahraničí deklarovalo 6,5 % osob.

Mezi kraji jsou v těchto údajích značné rozdíly, které vypovídají zčásti o územní struktuře, zčásti o tom, jak je daný region migračně atraktivní či jak jsou jeho obyvatelé vázáni na místo svého bydliště. Podíl obyvatel s obvyklým bydlištěm v době narození i při sčítání ve stejné obci dosáhl nejnižší hodnoty 41,6 % ve Středočeském kraji, zatímco ve všech moravských krajích tvořili tito lidé více než polovinu obyvatel. Jiná obec ve stejném okrese byla v době narození bydlištěm pro nejvyšší podíl obyvatel v Kraji Vysočina (21,6 %). Podílem 27,9 % a 27,3 % obyvatel žijících v době narození v jiném kraji vyčnívaly mezi ostatními Hlavní město Praha a Středočeský kraj. Hlavní město Praha se odlišovalo také výrazně vyšším podílem obyvatel, kteří žili v době narození v zahraničí (15,6 %).

Srovnání místa bydliště 1 rok před sčítáním a při sčítání vypovídá o stěhování pouze za tento jediný rok, kdy své bydliště změní jen malá část obyvatel. Pro 96,1 % obyvatel Česka od jednoho roku věku, u nichž byl tento údaj zjištěn, byla obec bydliště rok před sčítáním stejná jako v době sčítání. V jiné obci okresu mělo rok před sčítáním bydliště 1,3 % obyvatel a v jiném kraji taktéž 1,3 % obyvatel. Podíl osob, které žily rok před sčítáním v zahraničí, dosáhl 0,5 %.

Zveřejněné výsledky ve formě tabulek a kartogramů jsou do úrovně krajů uvedeny na webu www.scitani.cz. Údaje za všechny územní jednotky až do úrovně obcí a městských částí, resp. obvodů jsou dostupné ve Veřejné databázi ČSÚ. Kompletní data ke stažení v otevřeném formátu CSV jsou k dispozici na stránce Výsledky sčítání 2021 – otevřená data.