Nápověda ke Sčítání online

Nápověda ke Sčítání online
Nápověda ke Sčítání online - text
Co to je elektronický sčítací formulář
 
 • efektivní nástroj pro vyplnění údajů v rámci Sčítání lidu, domů a bytů 2021
 • existuje jako webové rozhraní a mobilní aplikace pro platformy Android a iOS
 • slouží jako moderní alternativa k listinnému formuláři distribuovanému Českou poštou
Jak formulář funguje
 
 • je to vysoce zabezpečená aplikace ke sběru dat od respondentů (osob zakládajících nebo vyplňujících formulář)
 • je maximální návodný, obsahuje pokyny a nápovědu přímo u jednotlivých otázek
 • kromě toho nabízí podporu v podobě chatbota (automatického systému zodpovídajícího dotazy uživatelů)
 • aplikace se během vyplňování přizpůsobuje již zadaným údajům a nabízí vždy pouze relevantní otázky
 • formulář je podle jednotlivých otázek rozdělený do samostatných obrazovek na způsob průvodce
 • systém automaticky upozorňuje na chyby při vyplňování a bez provedení opravy znemožní přechod k další otázce
Kde ho najít a s čím je kompatibilní
 
Webová aplikace bude přístupná na adrese https://onlinescitani.cz/
Podporované prohlížeče: Chrome, Firefox, Edge, Safari, Internet Explorer
Mobilní aplikace budou k dispozici v příslušných Storech pro platformu iOS a Android po vyhledání „Sčítání2021“.
Práce s formulářem a jeho uložení pomocí hesla
 
 • až do odeslání vyplněného formuláře je možné se k vyplněným otázkám vracet a cokoli opravit
 • před samotným odesláním budete znovu vyzváni ke kontrole údajů
 • v okamžiku odeslání přestanou být údaje dostupné pro další úpravy i prohlížení
 • během vyplňování si můžete kdykoliv rozpracovaný formulář uložit
 • při ověření pomocí čísla dokladu, typu dokladu a data narození budete při uložení požádáni o zadání hesla
 • vyplněním tohoto hesla dojde k opětovnému načtení uloženého formuláře
 • pokud heslo zapomenete, k uloženému formuláři se už nebude možné vrátit, a budete muset začít znovu!
 • při ověření pomocí NIA nebo ISDS žádné další heslo není potřeba
Když vyplňuje více osob
 
 • pokud osoba, která založila elektronický sčítací formulář, vyplní společné otázky týkající se bydlení a domácností i údaje o sobě, může po částečném odeslání nechat vygenerovat unikátní odkaz pro vyplnění údajů za další osobu či osoby
 • před začátkem vyplňování se musí ještě ověřit (viz Způsoby ověření)
 • po ověření mají možnost vybrat osoby, za které budou osobní údaje vyplňovat
 • osoba vyplňující formulář na základě zaslaného odkazu nevidí data z již odeslaných částí formuláře ani je nemůže změnit
Na co si dát pozor
 
V následujících situacích hrozí ztráta už vyplněných dat a nutnost vyplnit celý formulář znovu:
 • když zapomenete heslo (zadané při uložení rozpracovaného formuláře a při ověření přes číslo dokladu, typ dokladu a datum narození)
 • pokud odešlete formulář jen částečně (nebudou vyplněny všechny osoby) a zapomenete nechat vygenerovat odkaz (neuložíte si ho nebo odkaz ztratíte)
 • použijete-li při znovunačtení uloženého formuláře jiný způsob ověření než při jeho uložení
Co si připravit před vyplňováním
 
Pro přihlášení
 • pomocí občanského průkazu: mít u sebe tento doklad pro zadání jeho čísla a data narození
 • pomocí cestovního pasu: mít ho k dispozici pro zadání čísla dokladu a data narození
 • přes NIA: mít např. elektronický občanský průkaz (od 1. 7. 2018), se kterým se lze přihlásit pomocí odkazu https://www.eidentita.cz/Home
 • přes svou datovou schránku: mít uživatelské jméno a heslo pro přihlášení
Pro vyplnění údajů o bytě
 • adresu bydliště v rozhodný okamžik (půlnoc z 13. na 14. 9. 2020)
 • velikost bytu v m2
 • číslu bytu, pokud se byt nachází v bytovém domě, případně jméno vlastníka bytu
 • způsob vytápění a zdroj energie / druh paliva k vytápění bytu
Pro vyplnění dalších osob bydlících společně
 • jméno, příjmení a rok jejich narození
 • pro detailní vyplnění za tyto osoby (nebudou-li vyplňovat samy pomocí odkazu – viz Když vyplňuje více osob) zejména:
  • rodné číslo nebo číslo dokladu (občanský průkaz nebo cestovní pas) a datum narození
  • obvyklé bydliště jeden rok před Sčítáním
  • První obvyklé bydliště po narození
Části formuláře a postup vyplňování
 
Formulář se skládá z následujících sekcí:
 • Obvyklé bydliště
 • Údaje o bytu
 • Seznam všech osob (zadání osob, které bydlí společně)
 • Vyplňování údajů o osobách (vzdělání, zaměstnání apod.)
 • Kontrola vyplněných údajů
Vyplňovat elektronický formulář budete moci začít:
 • když se ověříte (viz Způsoby ověření)
 • bude nalezena adresa Vašeho obvyklého bydliště (viz Vyplnění adresy obvyklého bydliště, výběr ze seznamu bytů)

Po ověření vyplníte údaje o bydlišti a údaje o bytě, pokud v něm bydlíte – průvodce vás navede pro vyplnění jednotlivých otázek.

Vztahy mezi členy domácností:
 • první vyplňující osoba neuvádí žádný vztah k jiným osobám
 • každá další osoba uvádí svůj vztah ke všem osobám v pořadí před ní
 • vztah se vyplňuje pouze jednom směru (tedy osoba A k osobě B), symetrický vztah se neuvádí
Rozřazení osob do jednotlivých domácností:
 • pokud všechny uvedené osoby netvoří jednu domácnost, musíte je přiřadit k jednotlivým domácnostem
 • počet domácností je omezen na počet osob, každá osoba musí být uvedena právě v jedné domácnosti
 • pro přesun osoby mezi domácnostmi ji nejprve z té původní odstraňte, pak ji můžete přesunout do jiné
Nejčastější scénáře při vyplňování
 
 • vícečlenná rodina (např. rodiče a dvě děti) – vyplní adresu bydliště, údaje o bytě, seznam osob v bytě, jedna hospodařící domácnost, údaje o jednotlivých členech v domácnosti, vztah k předchozím osobám
 • jednotlivec / samostatně bydlící osoba (např. senior nebo „single“) – vyplní adresu bydliště, údaje o bytě, údaje o osobě
 • více domácností v jednom bytě (např. spolubydlící studenti) vč. zaslání odkazu na vyplnění ostatním členům domácnosti – vyplní adresu bydliště, údaje o bytě, seznam osob v bytě, rozřazení osob do jednotlivých hospodařících domácností, údaje o osobě, odkaz pro další osoby v bytě pro vyplnění dalších údajů a vztah k předchozím osobám
Možné způsoby ověření
 
K ověření svojí identity pro přihlášení do elektronického formuláře můžete využít tři různé způsoby:

Číslo dokladu, typ dokladu a datum narození
 • při tomto způsobu ověření budete pro uložení rozpracovaného formuláře potřebovat navíc zvolit heslo; po jeho zadání se znovu načte rozpracovaný formulář
NIA – eIdentita
 • můžete využít např. elektronickou občanku nebo po ověření na Czechpointu jméno, heslo a telefonní číslo
 • pro informace o dalších způsobech ověření navštivte stránky eidentita.cz
 • pokud se přihlásíte do Portálu občana za použití NIA (např. pomocí elektronické občanky), můžete začít rovnou vyplňovat sčítací formulář z Portálu občana
 • nejprve je potřeba přidat si dlaždici z registru služeb (hledejte službu Online Sčítání lidu domů a bytů), pak klikněte na dlaždici Sčítání a můžete se začít sčítat
ISDS (Informační systém datových schránek)
 • máte-li zřízenou datovou schránku typu Fyzická osoba – FO (40), můžete k ověření využít ověření přes systém datových schránek
 • stačí, když se do Informačního systému datových schránek přihlásíte jako obvykle (tzn. pomocí přihlašovacího jména a hesla, nebo klientského certifikátu)
Vyplnění adresy obvyklého bydliště, výběr ze seznamu bytů
 
Adresa obvyklého bydliště
 • adresu obvyklého bydliště vyplňuje pouze osoba, která uvedla, že bydlí na území České republiky
 • je to adresa, kde skutečně bydlíte, kde máte svoji domácnost a kde trávíte většinu volného času. Nemusí se přitom jednat o adresu trvalého bydliště.
 • pokud nebydlíte na území České republiky, zadáte pouze stát, další údaje o bytě se nevyplňují
Výběr ze seznamu bytů (našeptávač)
 • když začnete psát do pole pro adresu, našeptávač bude nabízet návrhy z kompletního seznamu všech platných adres pro území České republiky (najednou zobrazí maximálně 6 adres)
 • neobsahuje-li nabídka Vaši adresu, je potřeba upřesnit zadání
 • pokud ani poté našeptávač Vaši adresu nenabídne, nelze pokračovat ve vyplňování (musíte počkat na návštěvu sčítacího komisaře a vyplnit listinný sčítací formulář)
 • bydlíte-li v bytovém domě, vybíráte ze seznamu bytů:
  • pokud není byt v evidenci, bude otázka „Ve kterém bytě bydlíte?“ přeskočena
  • pokud v evidenci je, můžete byt vybrat ze seznamu
  • nemůžete-li byt v seznamu najít, máte možnost vybrat z nabídky volbu „Nedokážu vybrat / jiný byt“
Odeslání formuláře
 
 • elektronický sčítací formulář můžete odeslat buď po kompletním, nebo částečném vyplnění
 • částečné odeslání je možné, když jsou vyplněny údaje o bydlení, domácnosti a minimálně o osobě, která formulář založila
 • před odesláním máte možnost zkontrolovat vyplněná data
 • po odeslání aplikace vygeneruje aplikace číslo odeslaného elektronického formuláře a opis všech vyplněných a odeslaných dat
Uživatelská příručka k elektronickému sčítacímu formuláři (ESF)