Sčítání znamená šanci posílit význam národnostních menšin, zachovat kulturní rozmanitost a formovat národnostní politiku státu
Sčítání znamená šanci posílit význam národnostních menšin, zachovat kulturní rozmanitost a formovat národnostní politiku státu
Sčítání může být impulzem pro podporu začleňování národnostních menšin, např. pro nabídku jazykových kurzů
Sčítání může být impulzem pro podporu začleňování národnostních menšin, např. pro nabídku jazykových kurzů
Sčítání umožní zjistit počet cizinců a příslušníků národnostních menšin
Sčítání umožní zjistit počet cizinců a příslušníků národnostních menšin