Hosté ubytovacích zařízení

Sečíst se online je možné kdekoliv. Listinné sčítání v hromadných ubytovacích zařízeních (hotely, penziony a ubytovny) a v dalších zařízeních jako jsou koleje, dětské domovy, domovy pro seniory a podobně bude řešeno individuálně s respektováním aktuálních hygienických opatření, v závislosti na kapacitě a obsazenosti zařízení a vždy na základě konzultací s jejich majiteli či správci. Ve velkých zařízeních zajistí sčítání speciální komisaři, zpravidla někdo z personálu, s nímž Český statistický úřad uzavře pracovněprávní vztah. V ostatních případech to zajistí sčítací komisaři České pošty ve spolupráci se správci zařízení.
Hosté ubytovacích zařízení