Jak se sečíst

Během Sčítání 2021 se lze sečíst online nebo formou listinného sčítání. Sčítání online je možné využít od 27. 3. do 9. 4. 2021 přes elektronický formulář na tomto webu nebo prostřednictvím mobilní aplikace.

Listinné sčítání je určené pouze osobám, které se nesečtou online, a bude probíhat od 17. 4. do 11. 5. 2021. Formuláře pro listinné sčítání lze získat pouze od sčítacích komisařů nebo na kterémkoli kontaktním místě Sčítání 2021. Formuláře pro listinné sčítání získané jiným způsobem, například kopírováním, nelze pro Sčítání 2021 využít a považují se za neplatné.

 

Jak se sečíst

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají v rozhodný okamžik, tedy o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021, trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

Koho se sčítání týká

Sčítání online lze snadno využít od 27. 3. do 9. 4. 2021 přes formulář na tomto webu nebo v mobilní aplikaci. Obě elektronické formy jsou důkladně zabezpečené.

Sčítání online

Listinné sčítání se týká jen osob nesečtených online. Formuláře pro listinné sčítání lze získat výhradně od sčítacích komisařů či na kontaktních místech.

Listinné sčítání

Kontaktní místa Sčítání 2021 vydávají a vybírají formuláře pro listinné sčítání. Kromě toho stejně jako sčítací komisaři poskytují pomoc při sčítání.

Kontaktní místa

Sčítací komisaři doručují a vybírají formuláře listinného sčítání dle stanovených adres. Pro Sčítání 2021 zajišťuje sčítací komisaře Česká pošta.

Sčítací komisaři

Veškeré získávání a zpracovávání údajů zabezpečuje Český statistický úřad (ČSÚ) ve spolupráci s dalšími partnery. Hlavním partnerem je Česká pošta.

Kdo sčítání zajišťuje