Jak probíhá návštěva sčítacího komisaře

17. dubna 2021

Od dnešního dne se mohou lidé sečíst i prostřednictvím listinných sčítacích formulářů. Tato fáze Sčítání 2021 se týká všech, kteří se nesečtou online. O termínu, kdy jim během pochůzek ve dnech 17.–29. dubna donesou sčítací komisaři listinný sčítací formulář, byli občané informováni prostřednictvím oznámení, které dostali v uplynulých dnech do schránek  nebo bylo vyvěšeno na vchodových dveřích. Komisaři nebudou s ohledem na pandemickou situaci vstupovat do objektů.

„Sčítání nyní zahájilo svoji druhou, listinnou fázi. Stále však platí, že námi preferovaná je elektronická forma sčítání. Online formulář je také možné vyplnit až do 11. května. Je to rychlé, bezpečné a bez osobního kontaktu se sčítacími komisaři, uvedl Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

V předem oznámeném termínu se sčítací komisař dostaví k domu, zazvoní a vyčká na příchod respondenta. Poté mu předá listinný sčítací formulář spolu s odpovědní obálkou, přičemž se bude řídit aktuálně platnými hygienickými opatřeními.

Pokud komisař nikoho nezastihne, dostaví se podruhé v náhradním termínu. O novém čase se lidé opět dozvědí prostřednictvím nového oznámení ve schránkách nebo na vchodových dveřích. Distribuce listinných formulářů je služba občanům, kteří se nemohou nebo nechtějí sečíst online. Pokud listinný formulář nechcete, protože stále plánujete sečíst se online nebo jste se už online sečetli, na komisaře čekat nemusíte. A pokud už na vás zazvoní, tak mu to prostě jen sdělte. Všichni máme povinnost se sečíst, ale jakým způsobem to uděláme, je pouze na nás.

Všichni sčítací komisaři mají viditelně umístěný průkaz a na požádání se prokážou i občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Jména sčítacích komisařů lze ověřit prostřednictvím aplikace https://scitani.ceskaposta.cz a jsou zveřejněna i na úředních deskách obecních úřadů. Dále jsou všichni sčítací komisaři vybaveni brašnou s logem České pošty.

Sčítací komisaři splňují kritéria důvěryhodnosti (bezúhonnosti) a jsou vázáni povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení sčítání. S ohledem na pandemickou situaci a dle aktuálních opatření jsou komisaři vybaveni respirátory, dezinfekcí a absolvovali test na koronavirus s negativním výsledkem.

 

Kontakt:
Jolana Voldánová

tisková mluvčí Sčítání 2021
+420 704 659 357
jolana.voldanova@scitani.cz