Hlas národnostních menšin může být díky Sčítání 2021 více slyšet

19. února 2021

Zjišťování národnosti je trvalou součástí sčítání lidu, domů a bytů. Národnostní složení obyvatel hraje roli při utváření sociální politiky a je předpokladem pro faktické uznávání národnostních menšin v České republice a jejich práv.

Formulář pro sčítání lidu, domů a bytů obsahuje dvě nepovinné otázky. První se týká zjištění víry a náboženského vyznání a druhá národnosti. Přestože je vyplnění národnosti dobrovolné, ve svém důsledku hraje v životě národnostních menšin významnou roli. Čím více lidí se k určité národnosti přihlásí, tím větší vliv na chod obcí, krajů a státu bude tato národnostní menšina mít. Může tak například uplatňovat právo na zajištění výuky ve svém jazyce nebo získat přístup k dotačním programům určeným pro rozvoj menšin.

Zatímco dnes je vyplnění národnosti nepovinné, při prvním československém sčítání před sto lety bylo nutné a velmi zásadní. „Zjištění národnosti obyvatelstva při sčítání obyvatel v roce 1921 se považovalo za nejdůležitější údaj. Tehdy totiž mělo potvrdit oprávněnost vzniku samostatného Československa. Dnes je pojetí národnosti individuální, čistě subjektivní, a proto nepovinné,“ vysvětluje předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Stejně jako při minulém sčítání před 10 lety si lidé budou moci vybrat, zda národnost vyplní, nevyplní, anebo dokonce vyplní národnosti dvě. V minulém sčítání se lidé kromě české národnosti nejvíce hlásili k národnosti moravské. Národnostní strukturu obyvatel České republiky ovlivňují i cizinci, kteří jsou do celkového počtu obyvatel zahrnuti, pokud tu žijí dlouhodobě. Vedle slovenské národnosti se tak v dotaznících často objevovala národnost ukrajinská, polská, vietnamská a také německá a ruská.

Například zástupci organizací ukrajinské menšiny v České republice již zveřejnili vlastní video, ve kterém své krajany žijící v Česku informují o nadcházejícím sčítání lidu. Natália Sizoněnko, zástupkyně ředitele ukrajinské sobotní školy, v něm například říká: „Děti ze sobotní školy věnují svůj čas výuce předmětů v ukrajinštině. Mají velkou snahu nezapomenout rodný jazyk. Naším úkolem je udržovat vzdělání ukrajinských dětí v zahraničí na dobré úrovni. Podpora bude i v tom, že se v rámci sčítání přihlásíme k ukrajinské národnosti.“

Údaje o národnostním složení a dalších etnokulturních charakteristikách obyvatel mají velký význam v kontextu migrace, integrace a politiky národnostních menšin. „Přihlásit se k romské národnosti je důležité proto, že integrace romské menšiny je u nás stále velmi problematická. Návrhy strategií jsou zpracovávány podle odhadů počtu Romů žijících na území České republiky. Není tak možné určit, kolik zde žije Romů a finance určené na jejich integraci nejdou přesně tam, kam by měly,“ upozorňuje Štefan Oláh, člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Řada organizací se tak snaží Romy povzbudit, aby se v letošním sčítání k romské národnosti přihlásili.

„Všechny poskytnuté údaje zpracováváme pouze pro zákonem stanovené účely. Osobní data podléhají kompletní anonymizaci, vymazání a zničení. Zveřejňovány budou pouze souhrnné statistické výsledky, a to takovým způsobem, že z nich nebude možné dovodit vztah ke konkrétním osobám,“ ujišťuje Marek Rojíček.

Sčítání lidu odstartuje 27. března a je primárně připravováno jako online. Na webu www.scitani.cz jsou k němu bližší informace také v romštině, vietnamštině, ukrajinštině, polštině, ruštině, němčině a v angličtině. V těchto sedmi jazycích jsou připraveny i online formuláře. Ty tištěné budou v češtině, ale na webu a vybraných poštách nebo pobočkách Českého statistického úřadu k nim bude připraven překlad. Na rozmanité jazykové varianty myslí i informační kampaň Sčítání 2021, například příspěvky na sociálních sítích. Český statistický úřad na informování zástupců národnostních menšin úzce spolupracuje se sekretariátem Rady vlády pro národnostní menšiny při Úřadu vlády ČR. „To, že se lidé přihlásí ke své národnosti, je významným signálem pro celou společnost, která tak může získat reálné informace o národnostním složení obyvatelstva naší země a o jejich potřebách. Mějte to na paměti, až budete vyplňovat sčítací arch,“ vysvětluje Klára Jůnová, tajemnice Rady vlády pro národnostní menšiny.  

Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za deset let. Jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života včetně vzdělávání, zdravotní a sociální péče či integrovaného záchranného systému. Sčítání 2021 je primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii. Zákonnou povinnost tak lidé mohou snadno splnit z domova přes internet bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání.  

 

Kontakt:
Jolana Voldánová

tisková mluvčí Sčítání 2021
+420 704 659 357
jolana.voldanova@scitani.cz