Đang diễn ra

Processing of results

Processing of results
Quá trình Điều tra dân số
Đến 26. 3. 2021
Chuẩn bị Điều tra dân số
27. 3. – 11. 5. 2021
Điều tra dân số online
17. 4. – 11. 5. 2021
Điều tra dân số bằng văn bản giấy
Từ 12. 5. 2021
Xử lý các kết quả
Tháng mười hai 2021
Công bố kết quả
Nhiều hơn ở trong tiếng Séctiếng Anh
Cách đăng nhập vào biểu mẫu online

Để đăng nhập hãy sử dụng số của giấy tờ tùy thân hợp lệ do CH Séc cấp (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ cấp cho người nước ngoài) và ngày tháng năm sinh. Bạn cũng có thể sử dụng danh tính điện tử (eidentita.cz) hoặc hộp thư dữ liệu điện tử cá nhân.

Các giấy tờ cấp cho người nước ngoài bao gồm: thị thực dài hạn, giấy phép cư trú dài hạn, giấy phép cư trú thường trú, thẻ cư trú cho thành viên gia đình của công dân EU, giấy phép cư trú cho người nước ngoài.

Cách đăng nhập vào biểu mẫu online
Bảo vệ dữ liệu

Quyền riêng tư của bạn được đảm bảo an toàn. Ủy ban thống kê Cộng hòa Séc độc quyền quản lý các dữ liệu cá nhân được cung cấp. Những dữ liệu này được xử lý một cách an toàn trên cơ sở và trong phạm vi điều luật về điều tra dân số, phù hợp với luật pháp hiện hành của EU và việc chỉnh sửa pháp lý quốc gia đối với việc bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân.


Chi tiết cụ thể trong tiếng Séc hoặc tiếng Anh

Bảo vệ dữ liệu