ČSÚ zveřejnil údaje za vzdělání, národnost a mateřský jazyk v kombinaci s pohlavím a věkem

21. července 2022

Český statistický úřad zveřejnil další podrobnější údaje ze Sčítání 2021. Jedná se o nejvyšší dosažené vzdělání, národnost a mateřský jazyk, které se kombinují s pohlavím a věkovou strukturou v různé podrobnosti. Údaje byly zveřejněny v územním členění za celou Českou republiku, regiony soudržnosti a kraje.

Data jsou k dispozici od základního rozdělení populace podle věku do skupin 0-14, 15-64 a 65 a více let, přes desetileté či pětileté věkové skupiny, až po jednotky věku.

Za dosažený stupeň vzdělání jsou nyní k dispozici údaje s nejpodrobnějším tříděním, které bylo při sčítání zjišťováno. Za národnost jsou dostupné údaje ve dvojím pojetí: jak údaje za osoby s jednou uvedenou národností, tak i celkové počty osob za jednotlivé národnosti, které se k dané národnosti přihlásily, ať už jako k jediné nebo v kombinaci s další národností (celková úhrnná četnost za osoby s jednou nebo dvěma národnostmi).

Z celkového počtu 10,5 mil. obyvatel Česka více než 3,3 mil. využilo svého práva na dobrovolnou otázku na národnost neodpovědět. Téměř 6,8 mil. osob uvedlo jednu národnost a 420 tisíc osob se přihlásilo ke dvěma národnostem. Dvě národnosti tak sice zapsala do formuláře relativně malá část obyvatel, ale i tyto údaje jsou zejména pro národnostní menšiny na našem území velmi důležité. V celkovém počtu osob, které se přihlásily k určité národnosti, je každý započítán bez ohledu na to, zda ji uvedl jako jedinou nebo v kombinaci s jinou národností.

U mateřského jazyka jsou údaje obdobně jako u národnosti uváděny jak za osoby, které zapsaly do formuláře pouze jeden mateřský jazyk, tak i celkové počty osob deklarujících daný mateřský jazyk výhradně či v kombinaci s jiným jazykem (osoby s jedním nebo dvěma mateřskými jazyky).

Údaje jsou zveřejněny ve Veřejné databázi ČSÚ v tematických sekcích za obyvatelstvo – vzdělání, národnost a mateřský jazyk.

Kompletní data ke stažení v otevřeném formátu CSV jsou k dispozici na stránce Výsledky sčítání 2021 – otevřená data.

 

Kontakt:
Jan Cieslar

Tiskový mluvčí ČSÚ
+420 604 149 190
jan.cieslar@czso.cz